Vēsture

Pēc pirmā pasaules kara agrārās reformas grāfu Plāteru īpašumus Krāslavā pārņem valsts zemes fonds.

1921.gadā Izglītības ministrija pieprasa nomā Daugavpils apriņķa Krāslavas muižas kulturālo centru ar nolūku atvērt mācību iestādi.

1922.gadā telpas tiek atzītas par piemērotām ģimnāzijas vajadzībām. Par skolas organizatoru iecelts Ādams Reimanis.