Skolotāju konsultāciju laiks

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāju konsultāciju grafiks

2018./2019. m.g.