Mācību programmas

Vispārējās vidējās izglītības humanitāro un sociālo zinātņu virziena programma

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma