Ieskaišu norises un skolēnu vērtēšanas kārtība Krāslavas Valsts ģimn