Krāslavas Valsts ģimnāzijas 17. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2012. gada 8. februārī

Post date: Feb 8, 2012 12:56:03 PM

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 17. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2012. gada 8. februārī.

8:30 konferences atklāšana, direktora J. Tukāna un direktora vietnieces I. Stikutes uzrunas