Krāslavas Valsts ģimnāzijas 16. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2011. gada 9. februārī

Post date: Feb 8, 2011 4:52:06 PM

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 16. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2011. gada 9. februārī.

8:15 konferences atklāšana, direktora J. Tukāna un direktora vietnieces A. Juškevičas uzrunas