ZPD, 2010

Post date: Mar 24, 2010 6:43:41 AM

1. Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētnieciskā konkursa rezultāti

Daugavpilī, 2010. gada 20. martā

Apbalvoti ar 1. un 2. pakāpes diplomiem un pretendē uz piedalīšanos Valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē Rīgā:

1. Sandra Šidlovska - II pakāpes diploms tieslietās

2. Santa Caune - II pakāpes diploms politoloģijā

3. Kristīne Dzalbe - I pakāpes diploms matemātikā

4. Rihards Baranovskis, Svjatoslavs Krasņikovs - II pakāpes diploms matemātikā

5. Mārīte Grāve - I pakāpes diploms veselības mācībā

6. Violeta Ļaksa - II pakāpes diploms literatūrzinātnē

7. Sanita Dregiša - atzinība mākslas zinātnē

Apbalvoti 1. Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētnieciskā darba konkursā:

Inita Kizjalo, Elīne Vilmane - II pakāpes diploms pedagoģijā

Renāta Klagiša - III pakāpes diploms ķīmijā

Ilze Glaudāne - III pakāpes diploms zemeszinātnē

Elīna Freimane - III pakāpes diploms filozofijā

Ilona Sakoviča - III pakāpes diploms psiholoģijā