ZPD, 2010

Post date: Mar 24, 2010 6:41:42 AM

No Latgales reģiona skolām ZPD konkursam tika iesniegti 150 darbi, no kuriem

Daugavpils Universitātē izveidotā vērtēšanas komisija labākos katrā nozarē

izvirzīja uz aizstāvēšanu konferencē, kura notiks 20.martā Daugavpils

Universitātē.

No Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē piedalīsies:

Agnija Vilmane - psiholoģijā,

Mārīte Grāve - bioloģijā,

Arta Platace, Inga Podjavo - fizikā,

Ilona Sakoviča - psiholoģijā,

Kristīne Dzalbe - matemātikā,

Elīne Vilmane, Inita KIzjalo - pedagoģijā,

Sanita Dregiša - mākslās,

Ilze Glaudāne - zemes zinātnēs,

Sandra Šidlovska - tieslietās,

Santa Caune - politoloģijā,

Elīna Freimane - filozofijā,

Renāta Klagiša - ķīmijā,

Violeta Ļaksa - literatūrā,

Rihards Baranovskis, Svjatoslavs Krasņikovs - matemātikā,

DainaTeiviša - kulturoloģija,

Evita Panfilo - ekonomika

kā arī skolotāji Viktorija Nalivaiko, Irēna Papsujeviča, Inta Gribule, Aija Jakovele, Harijs Misjuns, Anna Juškeviča, Jānis Tukāns.

2010.03.19.