Krāslavas Valsts ģimnāzijas 22. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2017. gada 15. februārī

Post date: Feb 14, 2017 3:00:50 PM

8:30 – 8:40 Konferences atklāšana. Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora J. Tukāna uzruna. Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietnieces

A. Juškevičas uzruna.