Krāslavas Valsts ģimnāzijas 20. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2015. gada 19. februārī.

Post date: Feb 18, 2015 2:06:41 PM

8:10 reģistrācija, 8:15 konferences atklāšana, direktora J. Tukāna un direktora vietnieces A. Juškevičas uzrunas, kora uzstāšanās.

20. februārī