Krāslavas Valsts ģimnāzijas 19. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2014. gada 18.februārī

Post date: Feb 17, 2014 5:21:16 PM

Sākums 8:30

Kora uzstāšanās, direktora uzruna.