Zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanas kritēriji

Post date: Nov 4, 2010 8:59:43 AM

Latvijas skolēnu zinātniskās konferences trešajā kārtā eksperti skolēnu pētnieciskos darbus vērtē saskaņā ar Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursa darbu vērtēšanas kritērijiem:

  • domāšanas oriģinalitāte un radošums problēmas identificēšanā un pētījuma izstrādē;
  • pētniecības prasmes, pamatīgums pētījuma plānošanā un īstenošanā;
  • sistemātiskums pētījuma izstrādē un tā izklāstā no ieceres līdz secinājumiem;
  • domas skaidrība un loģiskums pētījuma rezultātu interpretācijā;
  • pētījuma apraksta atbilstība akadēmisko rakstu normām;
  • prezentācijas prasmes un spēja apspriest savu darbu ar komisijas locekļiem