Krāslavas Valsts ģimnāzijas 15. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2010. gada 25. februārī.

Post date: Mar 24, 2010 6:35:22 AM

8:30 konferences atklāšana, direktora J. Tukāna un direktora vietnieces A. Juškevičas uzrunas