Apbalvo ...

Post date: Mar 22, 2010 12:11:00 PM

Dagdas novada

Izglītības, kultūras un sporta nodaļa

Apbalvo

Krāslavas Valsts ģimnāzijas komandu

par izcīnīto 2. vietu

Dagdas novada skolu atklātajās

sacensībās volejbolā meitenēm

Nodaļas vadītāja M.Micķeviča

11.01.2010.

Krāslavas sporta skolas

Diploms

Krāslavas Valsts ģimnāzijas komandai

par izcīnīto 3. vietu Krāslavas novada

sacensībās volejbolā "A" grupas jauniešiem

V.Beinarovičš

17.02.2010.