Sporta diena 2014

Post date: Mar 28, 2014 12:29:56 PM

Sporta viktorīna

KVĢ 11.d – 1. vieta

KVĢ 11.b – 2. vieta

KVĢ 12. c – 3. vieta

Stafete (pamatskola)

Aulejas pamatskola – 1. vieta

Izvaltas pamatskola – 2. vieta

KVĢ 8.a – 2. vieta

KVĢ 9.a – 3. vieta

Stafete (vidusskola)

KVĢ 12.d – 1. vieta

KVĢ 12.c – 2. vieta

KVĢ 12.a – 2. vieta

KVĢ 11.b – 3. vieta

KVĢ 10.c – 3. vieta

Galda teniss

Aiva Staņeviča (KVĢ 10.c) – 1. vieta

Samanta Lisecka (KVĢ 12.d) – 2. vieta

Ilvija Smirnova ( KVĢ 11.d)– 3. vieta

Šautriņu mešana

Marks Žolnerovičs (11.b) (KVĢ) – 1. vieta

Ilona Stepiņa (Auleja) – 2. vieta

Marta Ozerska (11.c) (KVĢ) – 3. vieta

Novuss meitenēm

Elīna Petroviča (KVĢ 11.b)– 1. vieta

Kristīne Buko (KVĢ 11.d)– 2. vieta

Anastasija Čilikina (KVĢ 12.c)– 3. vieta

Novuss zēniem

Aleksejs Boka (KVĢ 9.kl)– 1. vieta

Nikolajs Aleksandrs Maļinovskis (KVĢ 12.a)– 2. vieta

Raimonds Rombaļskis (KVĢ 8.kl)– 3. vieta

Virves vilkšana (vidusskola)

11.d – 1. vieta

12.d – 2. vieta

Skolotāju komanda – 3. vieta

Virves vilkšana (pamatskola)

KVĢ 9.kl– 1. vieta

Aulejas pamaskola – 2. vieta

KVĢ 8.kl– 3. vieta

Daudzcīņa meitenēn

Solvita Ekmane (KVĢ 10.d) – 1. vieta

Santa Dzalbe (KVĢ 12.a)– 2. vieta

Laura Dzalbe (Auleja 8.klase)– 3. vieta

Dambretes

Armands Vecelis (KVĢ 8.kl)– 1. vieta

Dainis Vorslovs (Auleja)– 2. vieta

Edgars Stagis (Auleja)– 3. vieta

Badmintons meitenēm

Laura Muskare (KVĢ 10.c )– 1. vieta

Juta Kolovza (KVĢ 12.a)– 2. vieta

Darīna Blaževiča (KVĢ 12.d)– 3. vieta

Badmintons zēniem

Armands Jānis Stepiņš (Auleja)– 1. vieta

Sergejs Kižlo (KVĢ 11.d)– 2. vieta

Mars Žolnerovičs (KVĢ 11.)– 3. vieta

Šaušana meitenēm

Karīne Japiņa (KVĢ 12.d)– 1. vieta

Velta Gončarova (KVĢ 12.c)– 2. vieta

Elza Konstantinoviča ( KVĢ 10.c) – 3. vieta

Šaušana zēniem

Jānis Umbraško (Auleja)– 1. vieta

Artūrs Križanovskis (KVĢ 11.b) – 2. vieta

Edgars Kolodnickis (KVĢ 9.kl )– 3. vieta

Florbols (pamaskola)

Aulejas pamatskola – 1. vieta

KVĢ 9.a– 2. vieta

Izvaltas pamatskola– 3. vieta