Mācību sasniegumi CE

Mācību sasniegumi centralizētos eksāmenos 2000.-2011. gads

2000./2001. m.g.

A līmeņus ieguva 11 skolēni

A B C līmeņi – 65%

2001./2002. m.g.

A līmeņus ieguva 8 skolēni

A B C līmeņi – 65,8%

2002./2003. m.g.

A līmeņus ieguva 12 skolēni

A B C līmeņi – 70,7%

2003./2004. m.g.

A līmeņus ieguva 16 skolēni

A B C līmeņus ieguva – 78,7%

2004./2005. m.g.

A līmeņus ieguva 9 skolēni

A B C līmeņus ieguva – 63%

2005./2006. m.g.

A līmeņus ieguva 25 skolēni

A B C līmeņus ieguva - 87%

2006./2007. m.g.

A līmeņus ieguva 29 skolēni

A B C līmeņus ieguva - 77%

2007./2008. m.g.

A līmeņus ieguva 18 skolēni

A B C līmeņus ieguva - 73,6%

2008./2009. m.g.

A līmeņus ieguva 40 skolēni

A B C līmeņus ieguva - 72 %

2009./2010. m. g.

A līmeņus ieguva 32 skolēni

A B C līmeņus ieguva - 76,1%

2010./2011. m.g.

A līmeņus ieguva 34 skolēni

A B C līmeņus ieguva - 74%

2011./2012.m.g.

A līmeņus ieguva 22 skolēni

A B C līmeņus ieguva - 77%

2011.01.31.