Draudzīgā aicinājuma balva

Skola jau vairākus gadus ir saņēmusi Draudzīgā aicinājuma balvu:

2000./2001.m.g.

6. vieta – Globuss

2001./2002.m.g. 4. vieta – Globuss 2002./2003.m.g. 4. vieta – Globuss 2003./2004.m.g. 7. vieta – Stikla kalns 2004./2005.m.g. 9. vieta – Stikla kalns 2005./2006.m.g. 5. vieta – Globuss 2006./2007.m.g. 12. vieta 2007./2008.m.g.

7. vieta – Stikla kalns

2008./2009.m.g.

2. vieta – Sapņu balva

DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA BALVAS NOSLĒGUMS

Ceļojošās balvas tiek piešķirtas skolām īpašumā.

Balvu sadalījumu noteica DA fonda valde, izvērtējot skolu reitingus 10 nomināciju gados.

Starp visām Latvijas skolām Krāslavas Valsts ģimnāzija saņēma Cerību balvu - 8. vieta

("Stikla kalns").