Vizuālās mākslas 48. valsts olimpiāde

Post date: Apr 27, 2010 11:15:17 AM

Izglītības un zinātnes ministrija

ar 3. vietas diplomu apbalvo

Kārli Plotku

par 3. vietu vizuālās mākslas

48. valsts olimpiādē

Izglītības un zinātnes ministrija

izsaka pateicību par ieguldīto darbu

skolēnu sagatavošanā vizuālās mākslas 48. valsts olimpiādei

un apbalvo ar Atzinības rakstu skolotāju

Ingu Skerškāni

2010. gada 26. aprīlī