Skolēnu sasniegumi 2016./2017.m.g.

Post date: Nov 28, 2017 1:26:27 PM

Latgales reģiona izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferencē:

 • Informātikā – Dāvids Babrovskis – I pakāpe
 • Astrīda Daņiļeviča – II pakāpe
 • Matemātikā – Agija Bebriša un Aleksandra Andrukoviča – III pakāpe
 • Mākslas zinātnē - Armands Jānis Stepiņš - II pakāpe
 • Ekonomikā - Rihards Plociņš – II pakāpe
 • Tieslietās – Emīls Stivriņš – I pakāpe

Valsts filozofijas olimpiādē

 • Samanta Sozvirska (11.c) ieguva 3.vietu

Valsts olimpiādē matemātikā:

 • Pauls Nartišs- atzinība

Skatuves runas un teātra uzvedumu konkurss reģionā:

 • Paula Peipiņa (10.d klase) ieguva 2. pakāpi.
 • Evelīna Krista Sitnika (7.a klase) ieguva 2. pakāpi.
 • Teātra sporta puciņš "Vārna" - 3. pakāpe

Skatuves runas un teātra uzvedumu konkurss novadā:

 • Evelīna Krista Sitnika (7.kl.) - 1. pakāpe
 • Paula Peipiņ(10. d kl.) - 1. pakāpe
 • Leo Lisicins (10. c kl.) - 2. pakāpe
 • Jurģis Viļums (9.kl.) - 2. pakāpe Teātra sporta pulciņam "Vārna" - 2. pakāpe

Novada konkurss „Pazīsti savu organismu”

 • 1.vieta Sintija Skerškāne 11.c

Latgales Mazpulku forumā:

 • 2.vieta – Antra Umbraško 9.a
 • Atzinība – Ligija Zukule – 9.a

Novada bioloģijas olimpiādē:

 • 1.vieta - Rolands Lisenoks – 10.c
 • 2.vieta - Sintija Skerškāne – 11.c
 • 3.vieta - Antra Umbraško - 9.a

Dagdas un Krāslavas novadu vācu valodas olimpiādē:

 • 3. vieta -Pauls Nartišs

Dagdas un Krāslavas novadu ģeogrāfijas olimpiādē:

 • 10.kl .grupā -1.vieta Pauls Nartišs
 • 11.kl. grupā- 3. vieta Reinis Andžāns

Novada fizikas olimpiādē

9.klase

 • Viļums Jurģis – 2.vieta
 • Raimonds Gorenko – 3.vieta

10.klase

 • Pauls Nartišs – 1.vieta
 • Armands Rimšāns – atzinība

11.klase

 • Edvīns Gorenko – 2.vieta
 • Edgars Bondars – Naruševičs – 3.vieta
 • Reinis Andžāns - atzinība

Novada matemātikas olimpiādē:

9.klase

 • 1.vieta - Raimonds Gorenko, Ligija Zukule
 • atzinība- Jurģis Viļums

10.klase

 • 1.vieta - Pauls Nartišs
 • 3.vieta - Olga Kurakina

11.klase

 • 1.vieta - Inese Maslova

Dagdas un Krāslavas novada angļu valodas olimpiādē

 • I vieta - Pauls Nartišs (10.c)
 • II vieta - Edvards Beinarovičs (12.d)
 • III vieta - Laima Liepiņa (12.b)

Krāslavas novada angļu valodas olimpiādē 7.-8. klašu grupā

 • II vieta - Elizabete Stola (8.a)
 • Atzinības: Roberts Škutāns (8.a), Daniela Timma (8.a), Artis Ļaksa (7.a)

Novada vizuālās mākslas olimpiādē

1.vieta Dāvids Babrovskis 12.d klase

2.vieta

Evelīna Krista Sitnika 7.klase

Samanta Krumpāne 7. klase

Elizabete Anna Stivriņa 8.klase

Renārs Lisenoks 10.d klase

Gunta Maijere 12.b klase

3.vieta Karīna Parazenko 7. klase

Krāslavas novada mājturības un tehnoloģiju olimpiādes rezultāti:

 • Karīna Parazenko 7.a klase -1. vieta
 • Antra Umbraško 9.a klase- 1. vieta
 • Evelīna Krista Sitnika 7.a klase -2. vieta
 • Jana Bargana 9.a klase -3. vieta
 • Liāna Larionova 8.a klase - atzinība

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde novadā:

 • Antra Umbraško (9.kl.) - 2. vieta
 • Elizabeta Stola (8.kl.) - 3. vieta
 • Ieva Ivonna Skerškāne (9.kl.) – atzinība
 • Gunta Maijere (12. b kl.) - 2. vieta

DU olimpiāde lietišķajā informātikā “PASKĀLA RITENIS”

 • Pauls Nartišs - 1.vieta

Atklātajā kulturoloģijas olimpiādē Rēzeknē

 • Inesei Maslovai (11.c) atzinība.