Krāslavas novada mājturības un mājsaimniecības olimpiādes rezultāti 9.-12. klasēm

Post date: Jan 29, 2010 9:13:42 AM

!. vieta

Alise Danovska

Sanita Dregiša

2. vieta

Mairita Metlova

Zane Kurme

3. vieta

Jana Jaņeviča

Kira Kuzmina

Atzinība

Laura Mukāne