Novada olimpiāde latviešu valodā

Post date: Feb 2, 2011 10:49:10 AM

Sveicam novada latviešu valodas un literatūras olimpiādes

uzvarētājus!

8. -9. klašu grupā

1. vieta - Monta Lipšāne

2. vieta - Agnese Sauļeviča

3. vieta - Līga Pauliņa

11. -12. klašu grupā

1. vieta - Ilze Andžāne

2. vieta - Kristīne Dzalbe

3. vieta - Ilona Livčāne