Mācību priekšmetu olimpiādes

Skolēnu sasniegumi 2016./2017.m.g. — Nov 28, 2017 1:26:27 PM

Novada datorātrrakstīšanas konkursa rezultāti — Dec 15, 2015 8:24:58 AM

Skolas datorātrrakstīšanas konkurss — Nov 27, 2015 10:25:19 AM

Skolas krievu valodas olimpiāde 2015./2016.m.g. — Nov 27, 2015 6:28:30 AM

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības angļu valodas olimpiāde 2015./2016.m.g. — Nov 27, 2015 6:25:30 AM

Skolas angļu valodas olimpiāde 2015./2016.m.g. — Nov 27, 2015 6:23:25 AM

Angļu valoda — Apr 20, 2011 6:18:04 AM

Krievu valoda — Apr 20, 2011 5:55:44 AM

Vācu valoda — Apr 6, 2011 6:23:13 AM

Fizika — Apr 6, 2011 6:17:47 AM

Matemātika — Mar 29, 2011 6:32:48 AM

Vizuālā māksla — Mar 29, 2011 6:28:33 AM

Politoloģija — Mar 10, 2011 7:14:03 AM

Ģeogrāfija — Mar 10, 2011 7:10:29 AM

Novada olimpiāde vācu valodā 8. klasēm — Mar 4, 2011 8:14:29 AM

Skolas ģeogrāfijas olimpiāde — Mar 4, 2011 8:12:02 AM

Skolas krievu valodas olimpiāde — Feb 23, 2011 8:28:29 AM

Novada vēstures olimpiāde — Feb 23, 2011 8:24:40 AM

Novada matemātikas olimpiāde — Feb 23, 2011 8:11:45 AM

Novada olimpiāde latviešu valodā — Feb 2, 2011 10:49:10 AM

Skolas latviešu valodas olimpiāde 11.-12. klasēm — Jan 28, 2011 10:58:24 AM

Novada olimpiāde angļu valodā — Nov 16, 2010 7:11:26 AM

Skolas angļu valodas olimpiāde 10.-12. kl. — Nov 8, 2010 7:26:58 AM

Vācu valodas olimpiāde — May 13, 2010 8:00:22 AM

A.Valtnera konkurss — May 12, 2010 6:05:41 AM

Vizuālās mākslas 48. valsts olimpiāde — Apr 27, 2010 11:15:17 AM

Novada angļu valodas olimpiāde — Apr 15, 2010 11:08:54 AM

Angļu valodas olimpiāde — Apr 8, 2010 5:55:18 AM

Valsts bioloģijas 32. olimpiādē — Apr 7, 2010 6:38:01 AM

Novada vizuālās mākslas olimpiādes rezultāti — Apr 7, 2010 6:06:17 AM

Noslēdzies konkurss dabaszinātnēs un matemātikā — Apr 6, 2010 7:45:21 AM

Skolas vizuālās mākslas olimpiādes rezultāti — Mar 18, 2010 7:08:39 AM

Bioloģijas olimpiāde — Mar 5, 2010 11:53:19 AM

Ģeogrāfijas olimpiāde — Mar 5, 2010 11:49:02 AM

Vācu valodas olimpiāde — Mar 5, 2010 11:46:41 AM

Angļu valodas olimpiāde — Mar 5, 2010 11:43:15 AM

Kulturoloģijas olimpiāde — Mar 5, 2010 11:30:49 AM

Mājturība zēniem — Mar 5, 2010 11:28:44 AM

Krāslavas novada ķīmijas olimpiāde — Mar 5, 2010 11:25:10 AM

Krāslavas novada fizikas olimpiāde — Mar 5, 2010 11:21:14 AM

Biznesa ekonomisko pamatu olimpiāde — Mar 4, 2010 6:26:17 AM

Suminām 10.d klases skolēnus par veiksmīgu piedalīšanos 4. atklātajā olimpiādē latviešu valodā, kas notika 1. martā Daugavpilī — Mar 3, 2010 9:11:18 AM

Olimpiādes uzvarētāji politikā un tiesībās: — Mar 3, 2010 9:09:53 AM

Novada olimpiādes uzvarētāji Latvijas vēsturē: — Mar 3, 2010 9:07:46 AM

Krāslavas novada matemātikas olimpiādes uzvarētāji: — Mar 3, 2010 9:05:17 AM

Skolas krievu valodas olimpiādes rezultāti — Feb 19, 2010 11:44:21 AM

Skolas vācu valodas olimpiādes uzvarētāji: — Feb 5, 2010 6:22:54 AM

— Feb 4, 2010 9:01:17 AM

Sveicam novada latviešu valodas un literatūras olimpiādes uzvarētājus 8.- 9. klašu grupā — Feb 3, 2010 10:21:12 AM

Latvijas un pasaules vēstures olimpiādes rezultāti 9. klasēm — Jan 29, 2010 12:41:54 PM

Novada latviešu valodas un literatūras olimpiādes uzvarētāji 11.- 12. klašu grupā — Jan 29, 2010 10:10:40 AM

Krāslavas novada mājturības un mājsaimniecības olimpiādes rezultāti 9.-12. klasēm — Jan 29, 2010 9:13:42 AM

Skolas olimpiādes rezultāti Latvijas vēsturē 12. klasēm (26. janvārī) — Jan 27, 2010 12:20:36 PM

Skolas latviešu valodas un literatūras olimpiādes rezultāti 8.-9. klašu grupā — Jan 26, 2010 7:58:35 AM

Skolas mājturības un mājsaimniecības olimpiādes rezultāti 9.-12.klasei — Jan 26, 2010 7:46:07 AM

Skolas biznesa ekonomikas pamatu olimpiādes rezultāti — Jan 26, 2010 7:41:45 AM

Skolas latviešu valodas un literatūras olimpiādes uzvarētāji 11. - 12. klašu grupā — Jan 26, 2010 7:40:23 AM

Skolas ģeogrāfijas olimpiādes rezultāti — Jan 26, 2010 7:39:14 AM

Skolas fizikas olimpiādes rezultāti — Jan 26, 2010 7:03:01 AM