Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības

Post date: May 17, 2010 5:38:49 AM

Latvijas Sarkanā krusta Krāslavas komiteja izsaka pateicību

Krāslavas Valsts ģimnāzijai

par panākumiem Krāslavas un Dagdas novadu

skolēnu pirmās palīdzības

sniegšanas sacensībās

Krāslavā, 2010. gada 14. maijā

Kā balvu par piedalīšanos un panākumiem šajās sacensībās 7. klašu komanda saņēma grāmatu - Baltijas valstis: Igaunija, Latvija, Lietuva. - Rīga: Nacionālais apgāds, 2005. (Krievu val.)