Skatuves runas konkurss "Patnis"

Post date: Mar 19, 2010 8:11:05 AM

Marta vidū skolā notika runas konkurss "Patnis", kurā varēja piedalīties 7. - 12. klašu skolēni. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, atsaucība bija liela, taču uz novada konkursu dalībnieku skaits ir ierobežots. Žūrija, izvērtējot runātājus, nolēma, ka 29. martā novada konkursā "Patnis" piedalīsies -

8.a klase Līga Pauliņa, sk. I.Stikute 1. J.Rapša "Stulps i žbans"

2. A.Lindgrēne "Lennebergas Emīls"(fragm.)

8.c klase Edgars Ungurs, sk. A.Jakovele 1. I.Ziedonis. "Atnāca Jānis..."

2. I.Ziedonis. "Kurzemīte" (fragments)

10.d klase Ilze Andžāne, sk. A.Jakovele 1. I.Ziedonis "Zvaigžņu zaglis"

2. M.Svīre "Sotta voce"(miniatūra)

11.b klase Anita Rihlicka, sk. A.Jakovele 1. I.Ziedonis. "Kādām dīvainām kustībām"

2. Saprģe. "Kur sauleitei sāta"

12.d klase Oļģerts Rihlickis, sk. A.Jakovele 1. J.Peters. "Kad es vēl biju neandertālietis"

2. Raibais Suns."Dzeive ar munu babu"