Ārpusstundu darbs

Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības — May 17, 2010 5:38:49 AM

"Ritmu spēles" — Apr 28, 2010 5:48:59 AM

Skatuves runas konkurss "Patnis" — Mar 19, 2010 8:11:05 AM

Konkursa "Kas? Kur? Kad?" 3. kārtas uzvarētāji — Mar 19, 2010 8:09:15 AM

Parlaments — Mar 19, 2010 8:07:47 AM

Mazpulks — Mar 19, 2010 8:06:10 AM