Sasniegumi

Skolēniem brīvajā laikā ir pieejamas dažādas ārpusstundu aktivitātes