Valodas vērtība Līgas Reiteres nodarbībās

2. un 3. martā Krāslavas Valsts ģimnāzijā programmas “Latvijas skolas soma” ietvarā viesojās stāstniece, zāļu sieva un ļoti dzīvesgudra sieviete - Līga Reitere. 7. -12. klašu skolēniem 2 dienas bija iespēja piedalīties interesantās radošajās stundās. Pirmajā dienā skolēni kopā ar stāstnieci iepazina izloksnes, apvidvārdus, mācījās izprast, kas ir dialekti, bet svarīgākais – domāt par valodas lietojumu un bagātību, kas savukārt atspoguļo runātāja domāšanu un kultūru. Nodarbības laikā skolēniem lika domāt par latviskām un vispārcilvēciskām vērtībām, kas tika pasniegtas caur zemtekstu, veicinot izpratni par pasaules un lietu kārtību, cēloņsakarībām, sevis apzināšanu un pašvērtību, spēcinot ikviena nacionālo piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Nākamajā dienā skolēni iepazina pasauli, tās ritmus caur vargana skaņām un dažādiem tautas mūzikas ritma instrumentiem. Vargans ir sens rituālu mūzikas instruments, kuru spēlē daudzās pasaules valstīs arī pie mums -Latvijā. Skolēni piedalījās radošā saspēlē izmantojot dažādus ritma rīkus un apguva vargana spēles tehniku. Laiks paskrēja nemanot.

Paldies skolotājai Līgai par interesantajām nodarbībām!

Krāslavas Valsts ģimnāzijas

skolotāja Iveta Balule