Tradicionālā Eiropas valodu diena 2019

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Ikgadējais Eiropas Valodu dienas pasākums 10. klasēm ir kļuvis par stabilu mūsu skolas tradīciju, bet “divreiz vienā upē iekāpt nevar” vēstī sengrieķu filozofa Heraklīta teiciens... Arī šāgada 26. septembra svētki izvērtās atšķirīgi no iepriekšējos gados svinētajiem:

Pirmkārt jau ar to, ka tie bija citi skolēni, kuri šogad uzsākuši mācības ģimnāzijas 10. klasēs, kuri, šķiet, izprot valodu zināšanu lielo nozīmi mūsdienās.

Otrkārt, šogad mūsu skolā ir ienākusi jauna Eiropas valoda – franču valoda.

Treškārt, šogad darbu mūsu skolā uzsākušas divas jaunas svešvalodu skolotājas, mūsu absolventes – Olga Saričeva ( angļu val.) un Ilona Stepiņa ( franču val.), kuras kopā ar Anitu Mateju, Dinu Skudru un Romualdu Vešteri gatavoja šī pasākuma uzdevumus.

Valodu prasmes nav atraujamas no zināšanām par valstīm, kurās tiek runātas šīs valodas. Arī latviešu valoda un Latvija ir neatņemama Eiropas reģiona politiska, saimnieciska un kultūras sastāvdaļa.

Tāpēc arī Valodu pasākuma uzdevumos tika iekļauti gan skolā apgūstamo svešvalodu aspekti, piem., frazeoloģija, “mēles mežģi”, dziesmas, kā arī jautājumi par Eiropas valstu vēsturi, kultūru, politiku, piemēram - Kuras valsts zinātnieks ir viens no 3D hologrāfijas izgudrotājiem? (Latvija) ; Kurā valstī, pārvadājot ātrvilcienos gliemežus, katram no tiem ir jānopērk biļete? (Francija)

Kā mēs pratīsim komunicēt, saprasties un sadarboties ar pārējiem lielās Eiropas kopienas dalībniekiem, ir atkarīgs gan no mūsu jauniešu valodu prasmēm, gan no viņu kompetencēm atsevišķās nozarēs, gan arī no vispārējās inteliģences.

Izvērtējot pasākumu, skolēni atzina, ka tas viņiem patika, visinteresantākā viņiem šķita interaktīvā erudīcijas spēle par valstīm, valodām un kultūru “Jeopardy”.

Noslēgumā izskanēja kopīgā dziesma “We are the World” un saņemtas saldās balvas.

R. Veštere, vācu val. skolotāja.