Matemātika vārdos, skaitļos, datoros.

Ir diezgan ierasts, mazliet salīgs novembra rīts. Mazā pilsēta Krāslava iešūpojas jaunai darba dienai, bet Krāslavas Valsts ģimnāzijā jau no paša rīta notiek aktīva rosība – steidzīgi tiek paveikti pēdējie sagatavošanās darbiņi Krāslavas novada matemātikas un informātikas pasākumam 7. klasēm.

Šo pasākumu var nosaukt jau par tradicionālu, jo nu jau vienpadsmito gadu pēc kārtas cenšos pierādīt, ka matemātika nav tikai sausa ciparu un formulu pasaule. Matemātika – tas ir neizmērojamu iespēju darba lauks, kur spēkiem var mēroties jebkurš un jebkādā veidā. Tāpēc šogad novada matemātikas un informātikas skolotājiem ienāca prātā pilnīgi neiespējama ideja – pasākumā apvienot neapvienojamo. Skolotāji nolēma parādīt, ka vairāki priekšmeti var saplūst vienā- radošā un interesantā.

Pasākuma ideja bija skaidra – vārds nevar iztikt bez cipara un otrādāk. Atlika pats sarežģītākais – ideju „apģērbt”. Kā rezultātā izveidojām 6 stacijas, pa kurām „ceļojot” darbojās 6 skolēnu komandas no visa Krāslavas novada- Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas pamatskolas, Gr. Plāteru v. n. poļu pamatskolas, Indras pamatskolas, Robežnieku pamatskolas un Krāslavas Valsts ģimnāzijas.

Pasākuma atklāšanā jaukus, sirsnīgus uzmundrinājuma vārdus un apcerīgas domas par tuvojošos Adventes laiku teica, un neizpaliekošo humora dzirksti iemeta Krālsavas Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Tukāns.

Un nu komandas varēja sākt darboties. Bija interesanti vērot, kā bērni ar aizrautību pētīja senlatviešu mērvienības, kā mēģināja no sērkociņiem salikt pareizās darbības, ar matemātisko zīmju palīdzību šifrēja burtus un pat veselus teikumus, vērodami prezentāciju, kurā skaitļi mainīja krāsu, pārvietojās, nozuda un uzradās no jauna, vēlāk pēc atmiņas centās atbildēt uz jautājumiem par skaitļiem. Šos uzdevumus bija izveidojušas skolotājas Ludmila Mariņenko, Nataļja Loskutova, Jeļena Japiņa, Valentīna Račko, Ilona Petunova un Ludmila Boločko. Paldies viņām par izdomu un fantastisko ieguldīto darbu!

Konkursiem atvēlētais laiks pagāja vēja spārniem, skolēnu sejās valdīja apmierinātība par paveikto, bet skolotāji ar lepnumu vēroja savus audzēkņus. Kamēr tika apkopoti konkursu rezultāti un bērnu komandām piešķirtas nominācijas, skolēniem tika dota iespēja dalīties iespaidos par konkursiem, rezultātiem, kopīgi pavadīto laiku un nākotnes iecerēm.

Šķirties negribējās ne skolēniem, kuri ne vien lietderīgi pavadīja laiku, bet arī atrada sev jaunus draugus, ne skolotājiem, kuri savā starpā dalījās pieredzē un ieguva daudzas idejas darbam. Kā ierasts, visi šķīrās ar vārdiem- tiekamies pēc gada šajā pašā vietā, laikā un tikpat kuplā sastāvā.

Domāju, ka konkursos, savienojot matemātiku ar informātiku, izdevās pierādīt, ka nevajag baidīties no trakām idejām.

Līdz nākamajai reizei!

Matemātikas MA vadītāja,

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja Liene Andžāne


Foto autors - Jurijs Roga

Vairāk fotogrāfiju