Mana skola

Vakardiena!

Es tevi tomēr paturēšu

Un ieaijāšu atmiņu šūpulī,

Apklājot ar šodienas steigu

Un debesīs mūžīgo bezgalību.”

(J. Vanags)

Vārds “skola” katram asociējas ar ko savu. Kāds domā par skolēniem, kāds – par kontroldarbiem un atzīmēm, kādam ataust atmiņā skolas svētki un tradīcijas.

Bet skola pastāv gadu desmitiem. Un katrai paaudzei domas par šo gaismas pili būs citādākas, bet visi piekritīsiet, ka skolas vēsture ir jāglabā, jāapzina un jāpazīst.

Skola iet kopsolī reizē ar Valsts vēstures ritējumu, kad skolā ienāk jaunas vēsmas, skola attīstās, iet uz priekšu, bet cieš arī zaudējumus tad, kad Valsti pārņem politiskas un sabiedriskas pārmaiņas.

Bet lai vai kādas pārmaiņas skartu mūs, mēs, kā par brīnumu, vienmēr atcerēsimies savas skolas gaitas, tāpēc ir vēl jo patīkamāk, ja spējam apzināt arī savas skolas vēsturi.

Valsts svētku ietvaros mūsu jaunajiem ģimnāzistiem – septītās un desmito klašu skolēniem – bija dota iespēja iepazīt tuvāk skolas vēsturi, jo tā ir bagāta un cauri gadu desmitiem nesta un saglabāta.

11. b klases skolēni sniedza informāciju par skolas attīstību, tās vēstures mirkļiem, kas jo īpaši ietekmēja skolas attīstības gaitu.

Katrai klausītāju klasei bija iespēja pārbaudīt savas jau esošās un jauniegūtās zināšanas par ģimnāzijas vēsturi, izpildot krustvārdu mīklu. Bet pasākuma noslēgumā katrs skolēns, piereģistrējoties internetvietnē, varēja pārliecināties pats personīgi par savām vēstures zināšanām. Pasākuma 40 minūtes paskrēja vēja spārniem. Manuprāt, neapmierināto nebija, jo katra klase ieguva saldās balvas, bet 3 labākie skolas vēstures pazinēji saņēma piezīmju blociņu ar ģimnāzijas logo.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas

muzeja vadītāja A. Jakovele