Krāslavas Valsts ģimnāzijas mazpulcēnu panākumi

19. oktobrī notika biedrības „Latvijas Mazpulki” Zemgales – Latgales projektu forums „Zaļākai uzņēmējdarbībai laukos.” Projektu forums notika Jēkabpilī un Biržu pamatskolā.

Projektu forumā bija plaša programma. Mazpulcēni piedalījās Mazpulcēnu produkcijas tirdziņā, tika organizēta ekskursija dārzniecībā „Sedumi,” tomēr svarīgākais un atbildīgākais pasākums bija projektu prezentācijas. Mazpulcēni aizstāvēja izstrādātos projektus, to realizācijā tika ieguldīts liels darbs, tika iegūtas jaunas zināšanas, prasmes, skolēni mācījās plānot darbu, veikt pierakstus, analizēt iegūtos datus, izdarīt secinājumus, sagatavot darba prezentāciju.

No Krāslavas Valsts ģimnāzijas forumā piedalījās un savus projektus prezentēja piecas skolnieces – Elizabete Križanovska un Evita Gorenko no 9. klases, Laura Kurpenika no 10. klases, no 12. klases – Antra Umbraško un Marika Pizāne. KVĢ mazpulcēnu izstrādātie projekti tika novērtēti izcili, arī meiteņu prezentācijas bija interesantas, pārdomātas, parādīja mērķu, uzdevumu atbilstību sasniedzamajam rezultātam.

Paldies meitenēm un viņu ģimenēm par rūpīgo darbu, atbildību, atbalstu un atsaucību.

Pateicamies Krāslavas pilsētas domei un Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktoram Jānim Tukānam par iespēju aizbraukt uz projektu forumu.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas mazpulka vadītāja

L. Malahovska