Krāslavas un Dagdas novada pedagogu konference “Mūsdienīga mācību stunda”.

23.12.2019 Krāslavas Valsts ģimnāzijā notika Krāslavas un Dagdas novada pedagogu konference “Mūsdienīga mācību stunda”. Ziemassvētku laiks jau virmo gaisā, laiks kad visi jau gaida brīnumus un ir gandarīti par paveikto, laiks kad skolotāji sanāk kopā, lai dalīties pieredzē - kā veicināt pedagogu spēju izveidot starpdisciplināro mācību stundu un strādāt tajā, jo jau ir novadījuši šīs stundas savas skolās.

Dažādu priekšmetu skolotāji apvienojas un izstrādāja starpdisciplinārās mācību stundas. Paldies kolēģiem no Dagdas vidusskolas - Vijai Gekišai, Veltai Augustovai un Diānai Stikutei, kurās jau praktizē starpdisciplināras stundas kopš 2017 gada. Dagdas vidusskolā tiek veidoti stundu plāni par kopīgu tematiku. Mācību stundas notikušas dabā, muzejos, ekskursijas laikā Rāznās nacionālajā parkā, Dagdas pašvaldībā notika sociālas zinības stunda, Andrupenes lauku sētā un daudz kur citur. Piemēram vienā no vairākām starpdisciplināram stundām apvienotas – latviešu valoda, Latvijas vēsture un literatūra par tēmu “Rīga”. Paldies Marijai Micķevičai par mācību stundu - “Starpdisciplināra pieeja vācu valodas stundās”. Metodēm bagātā un interesanti novadīta stunda, kur mums skolotājiem bija iespēja gan klausoties mūziku papildināt dziesmas vārdus, gan izpildīt uzdevums vācu valodā. Paldies Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotājiem par novadītam starpdisciplināram stundām. Kopā apvienojas un strādāja Sandra Nemeņonoka (informātika) un Ilga Stikute (latviešu valoda un literatūra), kuri novadīja mācību stundu - “Vērtību, ko skolēni saskatījuši mūsdienu dzejnieku darbos, analīze un interpretācija”. Skolēni datoros savienoja kopā dzeju un mākslu, strādāja ar psiholoģijas rakstiem, analizējot tos un veidojot savus atzinumus. Koževņikova Ludmila (fizika) un Artemenkova Ludmila (mūzika) izveidoja mācību stundu “Mūzikas instrumenti” 8.klasei, kur skolēni fizikas stundā veidoja mūzikas instrumentus no sadzīves priekšmetiem un prezentēja mūzikas skolotājai to skanējumu. Liene Andžāne (matemātika) un Ingrīda Grišāne (latviešu valoda) izveidoja stundu – “Latviešu tautas sakāmvārdi literatūrā un matemātikā”, kuru novadīja 11.klasei. Skolēni latviešu valodas stundā atlasīja sakāmvārdus un pārnesa matemātikā, zīmējot atbilstošus funkcijas grafikus izvēlētajam sakāmvārdam. Daina Andžāne, (latviešu valoda), Inga Skerškāne (vizuālā māksla) un Artemenkova Ludmila (mūzika) izveidoja starpdisciplināro stundu - “Romantisma izpausme literatūrā, mūzikā un vizuālajā mākslā”. Skolotājiem bija iespēja mūzikas pavadījumā, atlasīt mākslas darbus atbilstoši piedāvātajiem dzejoļiem un pastāstīt par savu izvēli, kā arī pašiem rakstīt dzejoļus. Bija aizraujoši.

Nemanījām cik ātri un interesanti paskrēja stundas, kurās dalījāmies pieredzē, mācījāmies viens no otra un kopā guvām gandarījumu par veiksmīgi novadītām un aprobētam stundām. Paldies par sadarbību. Gaidām Jauno gadu, jaunus izaicinājumus un strādāsim atbilstoši jaunam prasībām un kompetencēm. Jaunais gads lai veiksmi dod, jaunus darbus piepildot!

Ludmila Koževņikova

Krāslavas Valsts ģimnāzijas metodiķe

Marijas Micķevičas foto