Kursi pedagogiem

Mūsdienu pasaule ir iespēju pasaule. Kursu, semināru un konferenču piedāvājumi ir ļoti plaši. No visa piedāvātā klāsta izmantoju iespēju apmeklēt Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas ikgadējo konferenci, kurā notika 11. un 12. oktobrī Ventspilī. Fiziķiem bija iespēja vairāk uzzināt par padziļinātu fizikas kursu vidusskolā, kādas izmaiņas būs tuvākajā nākotnē. Saprast kā atbilstoši vērtēšanas kritērijiem korekti rakstīt zinātniski pētnieciskos darbus. Piedalījāmies visdažādākajās darbnīcās un klausījāmies vieslektorus no Igaunijas un Lietuvas. Svarīgi arī zināt, kas notiek izglītībā kaimiņvalstīs, jo ir kopīgi projekti, konkursi un starptautiskās olimpiādes. 11.oktobrī notika vakara pasākums Livonijas ordeņa pilī, kur baudījām gardus ēdienus un skaistu koncertu, kā arī dejojam pils telpās. Paldies Fizikas asociācijas prezidentei par pilnvērtību un interesantu konferences saturu un par organizāciju.

Lai sniegtu atbalstu skolotājiem ieviest kompetencēs balstītu audzināšanas un mācību procesu, tika aicināti audzinātāji, skolotāji, skolu administrācijas pārstāvji piedalīties informatīvi praktiskajā seminārā „Savstarpējo attiecību veidošana un vizuālizpratne - nepieciešamās kompetences digitālajā laikmetā”, kurš norisinājās 21.oktobrī Cēsu Valsts ģimnāzijā.

Seminārs tika organizēts ar mērķi attīstīt pedagogu prasmes ar sociālo tehnologu radīto „Digitālā laikmeta attiecību metodi” un pilnveidotu pedagogu vizuālizpratni kā 21.gs kompetenci un iepazītos ar vizuālizpratnes nozīmi un pilnveides iespējām mācību procesā un tās principu izmantošanu mācību vidē. Seminārā piedalījās mūsu skolas bioloģijas skolotāja Līvija Malahovska, fizikas skolotājs Aivars Vagalis un dabaszinību skolotāja Ludmila Koževņikova.

25. – 26. oktobrī Aglonas vidusskolā – Humānās pedagoģijas mācību iestādē - notika Baltijas valstu 13. Humānās pedagoģijas lasījumi “Griba – visdārgākā uzvara”. Lasījumi norisinājās divas dienas. Piedalījās lektori, skolotāji no Latvijas pilsētām, kā arī Klaipēdas, Kaļiņingradas un Pēterburgas. Visas tēmas, kuras klausījāmies, apspriedām un mēģinājām pielietot arī sev, bija saistītas ar cilvēka gribu. Piemēram, Kā audzināt gribu?”- I.Pogrebņaka ,Latvijas HP asociācijas valdes priekšsēdētāja; “Griba kā attīstības instruments” - Marina Kornijevskaja, Lietuvas HP asociācijas priekšsēdētāja.;“ Griba brīnumam”- Jevģenijs Miškins , Studentu teātra “Tretij etaž” režisors , Humānās pedagoģijas bruņinieks (Kaļiņingrada); kā arī Marina Šišova, HP bruņinieks, Gara varoņa ordeņa kavalieris, ilggadēja Humānas pedagoģijas mācību iestādes direktore (Pēterburga).

Paklausoties lekcijas, devāmies uz meistarklašu darbnīcām, piemēram,

“Mācību stunda – gaišās gribas izpausme”, “Kā uzvarēt tumšo gribu sevī”( Ramune Želioniene, psihologs , Lietuva); “Gribas jēdziens pasaules krievu valodas skatījumā. Mācību stunda- gaišās gribas izpausme” (Jeļena Maļceva, Rīgas 33. vidusskolas krievu valodas skolotāja, Humānas pedagoģijas bruņinieks);"Cilvēka griba un darbs rada brīnumu"(N.Nekrasovs); radošā potenciālā realizācija sadarbībā ar muzeju pedagoģiju (Nataļja Novikova, kulturoloģijas un vizuālās mākslas skolotāja, Humānās pedagoģijas skolotāja, Marina Rutkovska, mūzikas skolotāja, Jelgavas 5.vidusskola).

Iepazināmies ar praktiskiem piemēriem dažādos mācību priekšmetos, kuri ietekmē skolēna personības veidošanos: gribasspēku, atbildību, centību, drosmi, godīgumu, laipnību, līdzcietību, mērenību, savaldību, toleranci.

Meklējam atbildes uz jautājumu: ko darīt skolotājam mācību stundā, lai palīdzētu skolēnam attīstīt tieši sev nepieciešamos tikumus un vērtības?

Uz jautājumu “Kas jādara skolotājiem, lai vērtības kļūtu par ikdienas mācību procesa sastāvdaļu?” atbildēja Valentīna Voiciša, Siguldas sākumskolas skolotāja, HP bruņinieks. Mēs – skolotāji - darbojāmies grupās, lai šīs jautājums nepastāvētu, bet būtu praktiski aprobēts.

Paldies Aglonas vidusskolai par viesmīlību, garšīgām pusdienām un saulaino garastāvokli, ko ieguvām, esot kopā Humānās pedagoģijas lasījumos.

Ludmila Koževņikova, dabaszinību (fizikas) skolotāja,

Krāslavas Valsts ģimnāzijas metodiķis