Diskusiju klubs

Krāslavas Valsts ģimnāzijā audzēkņi daudz lasa un interesējas par notiekošo Latvijā, pasaulē. Un svarīgākais ģimnāzistiem ir – izrunāt lasīto, noskaidrot un diskutēt par dažādām aktuālām tēmām, vērtībām, attieksmēm, kad ikviens var izteikt savu viedokli, tikt uzklausīts, kā arī atrast domubiedrus. Tā mums radās ideja par diskusiju klubu, un ģimnāzijas administrācija mūs atbalstīja. Teikšu vairāk – skolotāji arī nāk kopā diskutēt par izlasīto. Šādā veidā mēs visi pilnveidojamies, jo mūsu intereses ir tik dažādas!

Mums tika piešķirta telpa, kuru mēs paši vēlējamies iekārtot un padarīt mājīgāku. Šīs ieceres realizēšanai bija nepieciešami līdzekļi, tos mēs ieguvām, piedaloties Krāslavas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvas projektu konkursā. Par mums piešķirtajiem līdzekļiem tika iegādāti divi sēžammaisi, kā arī nepieciešamās kancelejas preces jaunajam diskusiju cēlienam.

Esam gandarīti par paveikto, kā arī pārliecināti, ka jaunajā telpā diskusijas raisīsies vēl labāk.

Loreta Makņa, 12.klase