Ģimnāzistu zinātniski pētnieciskā darbība.

Jau 25 gadus Krāslavas Valsts ģimnāzijā notiek skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Visi vidusskolēni (11.-12.kl.) kopā ar saviem vadītajiem, tas ir, skolotājiem vai augstskolu pasniedzējiem, izstrādā darbus, ko prezentē ģimnāzijas pedagogiem un skolēniem. Darbi tiek recenzēti, vērtēti, izvirzīti uz Latgales reģionālo skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci. Šogad uz Daugavpili tika izvirzīti 16 autoru darbi dažādās zinātņu nozarēs – humanitārās un mākslas, dabaszinību, sociālās, medicīnas un veselības.

28. februārī notika darbu aizstāvēšana Daugavpils Universitātē, kur mūsu ģimnāzisti uzrādīja augstu sniegumu –

1.pakāpes diploms Janai Barganai par darbu “Mākslīgais intelekts: drauds vai palīgs?”( vad. I. Stikute);

2. pakāpes diplomi:

Dinai Silovai un Žanetai Nikolaičenko par darbu “The Comparative Analysis of the Horror Fiction Features and Characters in Stephen King`s Novel Carrie” (vad. A. Mateja);

Elīnai Kirillovai un Valērijai Marcinkevičai par darbu “Krāslavas centrālā laukuma arhitektūra no 18.gs.līdz mūsdienām” (vad. I. Skerškāne);

Danielam Dukaļskim par darbu “Medijpratība kā pretstats hibrīdkaram”( vad. V. Nalivaiko);

Alisei Spivačenko un Danai Soskovai par darbu “Izmaiņas jauniešu raksturā, nodarbojoties ar ložu šaušanu” (vad.I.Stikute);

3.pakāpes diplomi:

Artūram Dzalbam par darbu “Lauksaimniecības ķimikāliju izmantošana zemnieku saimniecībā “Strautiņi””(vad. L. Kaževnikova);

Ērikai Japiņai par darbu “Contrastive Utopia and Dystopia in Stephenie Meyer`s Novel “The Host”” (vad. A. Mateja);

Arnim Japiņam par darbu “Cilvēku tirdzniecība kā problēma un noziegums” (vad. V. Nalivaiko);

Ievai Ivonnai Skerškānei par darbu “Apakšējo ekstremitāšu muskulatūras darbība un stiepšana, nodarbojoties ar volejbolu”( vad. L. Kaževnikova);

Marikai Pizānei par darbu “Kad nepilngadīgais ir pilngadīgs”( vad. V. Nalivaiko);

Loretai Makņai par darbu “Videi draudzīgas atkritumu apsaimniekošanas pieredze mūsu ģimenē”(vad. R. Veštere);

Romānam Šardakovam par darbu “Grafiskā un centrālā procesors mijiedarbība”(vad. H. Misjuns)

Uz valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci, kas šogad notiks 3.aprīlī Jelgavā, tika izvirzīti visi 1.un 2.pakāpes darbi. Turēsim īkšķus par savējiem!

Ilga Stikute,

Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece