Vācu klubs

Krāslavas ģimnāzijā tiek mācītas 4 svešvalodas: krievu valoda, spāņu valoda, angļu valoda un vācu valoda. Laika gaitā izveidojušie arī divi svešvalodu klubi, proti, vācu un angļu klubs. Un šoreiz mēs, vācu kluba biedri, vēlamies pastāstīt mazliet vairāk tieši par vācu klubu.

Vācu klubs- klubiņš, kuru apmeklē tie „jaunie studenti”, kuri mācās vācu valodu. Kluba vadītāja ir vācu valodas skolotāja Anna Vagale.

Klubs iesaistās arī vairākos interesantos un projektos, taču nozīmīgākie no visiem ir divi projekti: projekts ar Visaginas skolu Lietuvā un projekts, kura ietvaros, vācu kluba biedri brauc uz kaut kuru no Eiropas valstīm.

Projekts ar Lietuvu mums jau turpinās vairākus gadus. Šo gadu laikā mēs esam ieguvuši ne tikai sadarbības partnerus, bet, protams, arī ļoti labus ārzemju draugus.

Otrs nozīmīgais projekts ir daudz lielāks, jo mums, kluba biedriem, rodas iespēja aizbraukt uz kādu no Eiropas valstīm. Un tur mēs atkal satiekamies ar mūsu draugiem lietuviešiem un daudziem citiem jauniešiem no citām Eiropas valstīm, piemēram, Vācijas, Rumānijas, Igaunijas u.c. Katru gadu projekta tēma ir cita, bet noslēgums vienāds- visi projekta dalībnieki piedalās vienotā koncertā, tādā veidā parādot gan savas valsts tradīcijas, gan arī to, ko pa projekta laiku ir iemācījušies.

Tāpēc mums ir patiess prieks darboties vācu klubā, jo mēs tik tiešām iegūstam daudz jauna un dzīvē noderīga.