Tradīcijas

Tradīcijas:

· Zinību diena;

· Sporta diena;

· Adaptācijas dienas

· 7. un 10. klašu iesvētības;

· Skolotāju diena;

· Lāpu gājiens - Lāčplēša dienā

· Patriotisko dziesmu konkurss

· Latvijas Valsts dibināšanai veltītais svinīgais pasākums;

· Ziemassvētku koncerts

· Konkursi “Erudīts” 7. – 8. klašu grupā, un 10. – 11. klašu grupā;

· Absolventu vakars

· Skolas karoga svētki

· Projektu nedēļa

· ZPD prezentācijas

· Žetonu vakars

· Pēdēja Zvana svētki;

· Izlaidumi;

· Vecāku kopsapulce pa klašu grupām;

· Atvērto durvju dienas topošajiem 7. klašu un 10. klašu skolēniem un vecākiem;

· Izglītības programmu prezentēšana;

· Skolas jubilejas pasākumi (ik pēc 5 gadiem);