Teātrasports

Teātrasports ir it kā organizēta "nepareiza uzvedība", kuras rezultātā skolēni apgūst komunicēšanās prasmi, kļūst droši, pašapzinīgi un radoši, viņos veidojas pozitīva attieksme vienam pret otru.

Sadarbība notiek komandās, kas spontāni izspēlē kādu notikumu bez iepriekšējās sarunāšanas. Teātrasporta pamatā ir daudzas spēļu tehnikas, kuras apgūst treniņos.

Ko dod teātrasports?

  • atvieglo visiem piemītošās bailes no tā, ka "uz mani skatās",
  • pārvērš garlaicīgus cilvēkus par spožiem cilvēkiem,
  • uzlabo savstarpējās saskarsmes mākslu,
  • uzlabo darbošanos jebkurā dzīves jomā,
  • attīsta stāstīšanas prasmi -

un tas viss notiek it kā jokojoties un spēlējot!

Pulciņa dalībnieki ir vidusskolas klašu skolēni.

Pulciņu vada skolotāja Daina Andžāne.