Novadpētniecības pulciņš

Vairākus gadu desmitus skola darbojas novadpētniecības pulciņš, fakultatīvs un vēstures muzejs.

Visas pārmaiņas un attīstība, absolventu sasniegumi kopā veido lielu stāstu, ko sauc par skolas vēsturi. Visu šo lielo darbu veic skolas novadpētnieki. Strādājot pulciņā, piedaloties materiālu vākšana, skolēnu līdzdalība ir ļoti būtiska loma skolas muzeja darbā ne tikai skolas vēstures pētīšanā, bet arī ieskats novada vēsturē.

Mērķis ir iesaistīt skolēnus sava novada ļaužu apzināšanu nozīmē, audzināt izpratni par novadu vispār, mācīt skolēniem izmantot uzkrātas kultūrvēsturiskas bagātības un pašiem turpināt tās apzināt.y

Galvenās pēdējās nodarbības ir jau sešu gadu ilga darbošanās virtuālā enciklopēdijā, kur lasa un apkopo materiālus par bijušiem skolas absolventiem. Kā arī šeit tiek veidotas pārgājienu bukletu veidošana. Pēdējā lielāka mūsu aktivitāte ir gatavošanās skolas jubilejai.