Mazpulks

Latvijā mazpulku kustība tika organizēta 30.gadu sākumā. Pirms kara Latvija bija vairāk nekā tūkstoš mazpulku organizāciju, kurās darbojās vairāk nekā 42000 dalībnieki. 1934.gadā par mazpulku vadoni kļuva Dr. Kārlis Ulmanis. Organizēšana iestājās lauksaimniecības vadītāji un Izglītības ministrija. Mazpulkus likvidēja 1940.gadā. Sākot ar 90.gadu mazpulku darbs atdzimst. Katru gadu palielinās mazpulku skaits. Arī mūsu skolā 1998.gadā, skolas 75.gadu jubilejas svētkos, tika iesvētīts mazpulku karogs. Pateicoties 1941.gada absolventes Ritas Kadašas ziedotājai naudai (100 lati) tapa jaums mazpulku karogs.

Mazpulku darbs raiti sākās jau vairākus gadus atpakaļ. Pirmie panākumi jau bija 2001.gadā novada skatē Lūznavā. Meitenes saņēma goda rakstus par saviem izstrādātiem projektiem. Lūznavas tehnikuma lauksaimniecības speciālisti kā netradicionālas lauksaimniecības pārstāvjus, atzīmēja 4 mazpulcēnus, to starpā arī Vitu Sakoviču mūsu ģimnāzijas skolnieci – mazpulcēnu, kas Latvijas dabas mainīgajos apstākļos izaudzēja soju. Izcilus panākumus sasniedza Ilona Stepiņa ar darinātām tamborētām sedziņām parādīja sevi, ka laba, prasmīga amata meistare. Ar to arī sākās Krāslavas ģimnāzijas 470. mazpulka mazpulcēnu un viņu vadītājas Ināras Krikovas darba gaitas.

Gada no gada mazpulcēni izstrādā savus projektus izvēlētājās nozarēs: audzēt, pētīt, tamborēt, izšūt, veidot, gleznot. Pēc teorētiskās daļas vienmēr seko rūpīgs darbs pie projekta īstenošanas. Dienasgrāmatās tiek sīki atspoguļots viss darbs, atzīmēts laiks, uzskatīti izdevumi un peļņa, paveiktais un iegūtais. Mazpulcēni strādā gan pie grupas projektiem, gan individuālajiem.

Katru gadu mūsu mazpulcēni piedalās rajona skatēs un novada forumos, kur vajag aizstāvēt savu projektu, pasniegt ar izdomu, daudzveidīgi, veidojot kolāžas. Mazpulcēni forumos piedalās arī citās aktivitātes, iegūst papildus zināšanas par citiem mazpulkiem, par daudzām lauksaimniecības nozarēm, iepazīst citas pilsētas un to vēsturiskas vietas. Bet galvenais iegūst jaunus draugus, domubiedrus, balvas un daudz jaunu zināšanu un iespaidu. Krāslavas ģimnāzijas mazpulcēni piedalās ne tikai projektu izstrādē, bet arī piedalās konkursos, ko izsludina mazpulku padome.

Viens neliels izvilkums no mazpulku avīzes par Ivetas Dunskas darbu: „Visi vērtētāji bija sajūsmā par Ivetas izteiksmīgo darbu”, mazpulcēni zīmēja lilijas.

Par šiem septiņiem gadiem no 2001.-2007.gadam Krāslavas ģimnāzijas mazpulkā ir trīs goda nominanti. Skolotājas Ināras Krikovas vadībā trīs gadus pēc kārtas meitenes saņem visaugstāko valsts nomināciju mazpulku darbā, tiek aizstāvēti piecu gadu projekti, ko meitenes ir izstrādājušas. Pirmā no nominantēm bija Ilona Stepiņa, 2004./2005.gada goda nominante. Viņas projekti bija vienreizēji, piemita talants gan rokdarbos, gan lauksaimniecības nozarēs, gan mājsaimniecība. Tamborētais tērps vienu gadu, cukurbiešu audzēšanā un to pārstrāde nākošo gadu, ziepju vārīšana mājas apstākļos un sedziņu komplekts tie bija projekti, kurus Ilona aizstāvēja republikas mērogā un ieguva goda nomināciju.

2005./2006.gadā goda nomināciju ieguva Irina Lomonovska – meitene vairāk pievērsās lauksaimniecībai: linu audzēšana, griķu audzēšana, pākšaugu audzēšana.

2006./2007.gada nominante kļuva Linda Kopcova, meitene ar lieliskām darba spējām un lielu atbildības sajūtu, patstāvību.

Mazpulku karoga iesvētīšana 1998. g.

Antra Krute, kukurūzes audzēšanas projektā 2001. g.

Irina Lomonovska

Linda Kapcova

Pēteris Šķerškāns

Rita Kadaša

Ilona Stepiņa

Ilona Stepiņa