Angļu klubam "Lingua" 20 gadi!

Post date: Sep 23, 2013 7:48:51 AM

In September the English Club „Lingua” is marking its 20th anniversary. Hundreds of club gatherings and celebrations, 5 music festivals, meeting foreign guests, numerous trips abroad and international projects – this is the English Club. We would like to ask the former club members to remember that time and share memories and experiences responding to the questionnaire. 1. Please, introduce yourself.

2. Do you remember any special moments/events connected with the English Club activities? If so, please, share your memories.

3. Has the English language been necessary/useful in your life in terms of career, communication or travelling? Please, give an example of when it was.

4. Could you tell us about a person/people who have influenced your life the most or have left footprints on your heart?

5. We learn many useful things from people who generously share their findings and discoveries with us. Could you too tell about a book, a film, a music piece/album which you would recommend youngsters to read, watch and listen?

Please, send your answers to lika_kolos@apollo.lv. It would be nice if you could add a picture from the school time and a present one with your comments.

Thank you and best wishes!

English Club leaders

Septembrī angļu klubs „Lingua” atzīmē savu 20 gadu jubileju. Simtiem kluba sanāksmju un svinību, 5 mūzikas festivāli, tikšanās ar ārvalstu viesiem, daudzie ārzemju braucieni un starptautiskie projekti – tas ir mūsu angļu klubs. Aicinām bijušos kluba biedrus dalīties savās atmiņās un pieredzē, atbildot uz mūsu jautājumiem.

1. Lūdzu, iepazīstiniet ar sevi.

2. Vai Jūs atceraties kādus īpašus brīžus/pasākumus, kas saistīti ar angļu kluba darbību? Ja tā, lūdzu, dalieties savās atmiņās.

3. Vai angļu valoda ir bijusi svarīga vai nepieciešama jūsu dzīvē saistībā ar karjeru, saskarsmi ar cilvēkiem vai ceļošanu? Lūdzu, miniet piemēru, kad tas bija.

4. Lūdzu, pastāstiet par cilvēku/cilvēkiem, kas visvairāk ietekmējuši Jūsu dzīvi, atstājuši pēdas Jūsu sirdī.

5. Mēs mācāmies daudz noderīga no cilvēkiem, kas augstsirdīgi dalās ar mums savos atradumos un atklājumos. Lūdzu, pastāstiet arī Jūs par kādu grāmatu, filmu, mūziku, ko Jūs ieteiktu jauniešiem izlasīt, noskatīties vai noklausīties.

Lūdzam sūtīt Jūsu atbildes uz lika_kolos@apollo.lv. Būtu jauki, ja Jūs varētu pievienot skolas laika un tagadējo fotogrāfiju ar komentāriem.

Paldies par atsaucību!

Ar labākajiem novēlējumiem,

Angļu kluba „Lingua” vadītājas