Jauniešu klubs "Lingua"

Nevienas teorētiskās zināšanas nav pilnīgas, kamēr tās nav pielietotas praksē - tieši šī apgalvojuma ietekmē tika izveidots jauniešu angļu klubs “Lingua”, kas dod iespēju Krāslavas ģimnāzijas skolēniem lietot svešvalodu ne tikai angļu valodas stundās, bet arī kopā atpūšoties, organizējot dažādus pasākumus un tiekoties ar citu valstu pārstāvjiem.

Klubs “Lingua” tika dibināts 1993. gadā, vadītājas Velta Bērtiņa, Ligija Kolosovska un Ļubova Makareviča. Tajā laikā vēl tik daudz bija nezināma par citām valstīm un to kultūru, tādēļ pirmajās kluba nodarbībās tika organizētas viktorīnas vecāko klašu skolēniem ar jautājumiem par ģeogrāfiju, literatūru, vēsturi, mūziku, politisko situāciju pasaulē. Tas palīdzēja kluba dalībniekiem paplašināt zināšanas ne tikai svešvalodā, bet arī citos mācību priekšmetos. Sākumā viesi no angļu valodā runājošajām valstīm bija retums, taču kluba vadītājas, izmantoja katru iespēju tikties ar kādu ārvalstu viesi. Šo gadu laikā kluba viesu skaits ir audzis.

Bija laiks, kad par savas darbības galveno gada notikumu kluba biedri uzskatīja dziesmu festivālus, koncertus, kuru sagatavošana prasīja daudz pūliņu un laika. Piecus gadus pēc kārtas tika organizēti dažāda rakstura koncerti, kur skanēja gan grupas ”The Beatles” dziesmas, gan Country mūzika, gan dažādas citas populāras dziesmas angļu valodā.

Angļu klubam ir savas tradīcijas, kas, gadiem ritot, nav mainījušās. Tā ir kluba himna, dziesma “I Believe in Love” („ Es ticu mīlestībai”), kuras autors ir Dons Viljams; kluba talismans – kādas angļu kluba dalībnieces pašas rokām darināta rotaļlieta-pele, ko viņa uzdāvināja klubam un ko ar balsošanas palīdzību nosauca par Shaboo jeb Šabū.

Sākot jaunu mācību gadu, angļu kluba dalībnieki ievēl jaunu prezidentu, viņa vietnieku, vidusskolas klašu koordinatorus. Tradīcija, ko kluba dalībnieki nekad neaizmirst, ir Ziemassvētku tikšanās. Pirmo reizi tāds Ziemassvētku saiets notika 1993. gada 22. decembrī un kopš tā laika šīs esošo un arī jau skolu beigušo kluba biedru tikšanās nekad nav izpalikušas. Lai svētki būtu interesanti, iepriekš tiek sadalīti pienākumi ar atbildīgajiem par galda klāšanu, loteriju, spēlēm un citām aktivitātēm. Skan Ziemassvētku dziesmas, pēc tradicionālās loterijas spēles visi tiek arī pie dāvanām; speciālā vēstulē ikviens raksta to, ko apņemas paveikt nākamajā gadā. Vēstule tiek saglabāta, un nākamajos Ziemassvētkos katram jāziņo par to, vai apņemšanās tika realizētas dzīvē.

Vērtējot angļu kluba darbības plašo spektru, var teikt, ka šim klubam ir liela nozīme skolēnu izglītošanā, jo, būdami angļu kluba dalībnieki, skolēni ne tikai paplašina savas angļu un spāņu valodas zināšanas, bet arī iemācās strādāt vienā komandā ar jauniešiem no ārvalstīm, iepazīst citu tautu kultūru un tradīcijas. Tas, ka angļu klubs ir palīdzējis daudziem tā dalībniekiem tālākās izglītības un profesijas izvēlē, apliecina to, ka klubs ir svarīga un nepieciešama organizācija Krāslavas ģimnāzijas skolēniem.

Kopš 1999. gada p ar noteicošo kluba darbībā var uzskatīt iesaistīšanos starptautiskajos skolēnu apmaiņas projektos, jo, dzīvojot tālu no lielpilsētām, arī mūsdienās reti ir iespēja satikt ciemiņus no ārvalstīm un pielietot savas svešvalodu (tajā skaitā arī spāņu valodas) zināšanas. Tieši starptautiskajos projektos kluba dalībniekiem ir iespēja iepazīties un sadarboties ar vienaudžiem no ārvalstīm. Jauniešu klubam ir ļoti svarīgi piedalīties šajos projektos, jo tas pilnīgi atbilst kluba darba virzienam un saturam un var palīdzēt efektīvāk sasniegt kluba mērķus. Gandrīz katru gadu starptautisko projektu ietvaros kluba pārstāvji vai nu brauc uz kādu no citām valstīm, vai uzņem projekta dalībniekus savās mājās Latvijā. Šo gadu laikā kluba „Lingua” dalībnieki darbojušies projektos Zviedrijā, Dānijā, Austrijā, Itālijā, Somijā, taču visciešākā sadarbība izveidojusies ar skautu organizāciju no Spānijas. Apmaiņas projektus ar spāņu jauniešiem uzskatām par svarīgiem un nepieciešamiem arī tādēļ, ka attiecības starp mūsu divām valstīm nav pietiekoši attīstītas, un jaunieši no dienvidiem ļoti maz zina par saviem vienaudžiem ziemeļos - Latvijā, un otrādi. Turklāt spāņu valoda, kas ir viena no visizplatītākajām svešvalodām pasaulē, ļoti maz tiek mācīta Latvijas skolās. Savukārt, Krāslavas ģimnāzijas jauniešiem, kluba “Lingua” biedriem, tā ir lieliska iespēja praktiski izmantot savas spāņu valodas zināšanas.

Angļu klubam "Lingua" 20 gadi! — Sep 23, 2013 7:48:51 AM

2012 — Apr 16, 2012 9:30:44 AM

Projekts „My Europe” — Jan 19, 2011 8:00:43 AM