Konkurss "Balsis"

Post date: Mar 22, 2010 12:23:54 PM

Diploms

I pakāpe

Krāslavas Valsts ģimnāzijas

vokālajam ansamblim "Krāslaviņa"

/ vadītāja Olga Grecka/

Latgales novada vokālās mūzikas konkursā "Balsis"

Gatavojoties X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkiem

2010. gada 20. martā

Izglītības un Zinātnes ministrija Valsts izglītības satura centrs

Pateicība

Krāslavas Valsts ģimnāzijas

vokālajam ansamblim "Krāslaviņa"

/vadītāja Olga Grecka/

par veiksmīgu dalību Latgales novada

vokālās mūzikas konkursā "Balsis"

20.03.2010.

Rēzeknes pilsētas Skolēnu interešu centrs