Debašu kluba vēsture 2006 - 2011

Krāslavas ģimnāzijas vecāko klašu skolēnu klubs “Sokrāts”

Vēsturisks ieskats - 2

2006./2007. mācību gads

Kluba dalībnieki darbības lokā pārsvarā bija debates - piedalīšanās novada un nacionālajos debašu turnīros, projektos, kā arī skolas debašu turnīru rīkošanu

2006.gada 14.oktobrī novada debatēs Daugavpilī par tēmu

• „ANO loma starptautiskajā drošībā ir/nav jāpalielina”

piedalījās un ieguva 2.vietu

Rasma Bleidele

Lelde Timma

Stanislavs Lopatinskis-

šī komanda startēja arī nacionālajās debatēs Jelgavā.2006.gada 9.decembrī.

Treniņš skolas debatēs – no kreisās Alla Bārtule, Egita Zukule, Kristīne Ļaksa- Timinska, komanda labajā pusē Stanislavs Lopatinskis, RasmaBleidele, Lelde Timma

Latgales novada debatēs labāko debatētāju vidū bija arī

Sandra Galilejeva un Jūlija Sakoviča

fotogrāfijā 2006-2008.gada aktīvākie debatētāji-

Gunta Bogdāne, Anželika Stivriņa, Stanislavs Lopatinskis,

Rasma Bleidele, Jūlija Sakoviča, Lelde Timma.

“Debatēt ir vērts tāpēc, ka tas attīsta domāšanu un runas māku. Tas dod drosmi un veido spēju analizēt. Tā ir vienreizējā iespēja pierādīt sevi un iemāca orientēties informācijas klāstā.”(Stanislavs Lopatinskis, Rasma Bleidele, Anželika Stivriņa)

2.semestrī Latgales novada debatēs 2007.gada 24.februārī piedalījās Anete Aišpure, Līga Grāve, Jūlija Sakoviča, kā arī Rasma Bleidele, Lelde Timma, Stanislavs Lopatinskis.

• „Latvijas iedzīvotāju tolerance ir/nav pamats sabiedrības saliedētībai”

2.semestrī novada un nacionālajās debatēs startēja

Līga Grāve

Anete Aišpure

Jūlija Sakoviča

pie tam nacionālajā turnīrā uzvarēja visas trīs spēles, bet finālam nedaudz pietrūka punktu.

Debašu tēma –

• “ Latvijas sabiedrība ir/ nav iecietīga pret atšķirīgo.”

2007./2008. mācību gads

debatētāji piedalījās

2 novada un 2 nacionālajoe turnīros-

Tēmas –

• „Darbaspēka ieplūšana Latvijā ir/nav atbalstāma”

• Dzīvnieku izmantošana zinātnē un produktu pārbaudē ir/nav attaisnojama”

Lielākus panākumus guva

Rasma Bleidele, Lelde Timma, Stanislavs Lopatinskis, Anete Aišpure, Jūlija Sakoviča, Līga Grāve, Anna Koleda, Iveta Uzula.

Fotogrāfijā Līga Grāve, Anete Aišpure, Anna Koleda

nacionālā debašu turnīra laikā Iecavas vidusskolā

”Debatēšana paver plašas iespējas runas pilnveidošanai, māca to veidot nopietnu, strukturētu. Dod iespēju izpaust savu viedokli, arī aizstāvēt to neaizskarot citus, māca savaldīties debates laikā. Gatavojoties debašu turnīriem dziļāk izzinām piedāvāto tēmu būtību, lai iegūtu kompetenci attiecīgajā jautājumā, un debašu laikā spētu pārliecinoši un loģiski aizstāvēt savu viedokli.” (Anete Aišpure, Līga Grāve)

2008./2009. mācību gads

2008.gada 18.oktobris debašu turnīrs Daugavpilī – piedalījās 3 komandas-

Evija Vagale, Daiga Ugare, Ilga Skerškāne

Līga Grāve, Anete Aišpure, Jūlija Sakoviča

Anna Koleda, Inese Roga, Iveta Uzula.

• Tēma- Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā ir/nav attaisnojusi uz to liktās cerības

Par novada čempioniem kļuva

Evija Vagale

Daiga Ugare

Ilga Skerškāne

(fotogrāfijā-gatavojas debatēm)

Jautras debatētājas- Inese Roga, Jūlija Sakoviča, Anete Aišpure

2009.gada 28.martā mūsu debašu komanda –

Evija Vagale, Daiga Ugarare un Ilga Skerškāne

atkal uzvar Latgales novada debašu turnīrā

Tēma –

Dalība NATO ir/nav sekmējusi Latvijas drošību.

Kā arī veiksmīgi startē Aizsardzības ministrijas rīkotajās debatēs, kas notika 2009.gada maijā un bija veltītas NATO 60.gadadienai un Latvijas līdzdalības 5.gadadienai.

Evija Vagale un Ilga Skerškāne tiek apbalvotas par labāko individuālo sniegumu

Novada un nacionālajās debatēs veiksmīgi startēja arī

Santa Caune, Edgars Japiņš, Kristīne Cimoško (fotogrāfijā)

Anna Koleda, Iveta Uzula, Inese Roga debašu laikā

Jūlija Sakoviča piefiksē radošu procesu

Kluba dalībnieki 2008./2009.mācību gadu noslēdzot

Anete Aišpure, skolotāja, Jūlija Sakoviča, Iveta Uzula

2009./2010. mācību gads

2009.gada 21.oktobrī piedalījāmies Latgales novada debašu turnīrā

• tēma „Ekonomika negatīvi/pozitīvi ietekmē kultūrvidi”,

piedalījās divas komandas

ieguva 1.vietu -

Evija Vagale, Daiga Ugare, Ilga Skerškāne

2.komanda-

Kristīne Dzalbe, Austris Ļaksa, Ilona Sakoviča.

2009.gada 1.decembrī ERAF finansētā projekta „Tavs ieguldījums nākotnē” ietvaros

Latgales reģiona debašu konkursā debatējām par tēmu

„Latvijas iedzīvotāju darbs ārzemēs veicina/ neveicina Latvijas valsts ekonomisko attīstību”

Treniņdebates skolā - gatavošanās reģionālajam turnīram

Krāslavas ģimnāzijas godu aizstāvēja un atkal uzvarēja

Evija Vagale, Daiga Ugare, Ilga Skerškāne

Skolotāja, Daiga, Ilga, Evija

2. komanda no 10.klases

Iveta Liepiņa, Mairita Metlova, Sintija Vigule

Fotogrāfijā kopā ar skolotāju Sintija, Mairita, Iveta

2009.gada 4. decembrī Rīgā Ziemeļvalstu ģimnāzijā par tēmu

„Darvina mācība ir/ nav patiesa” -

Startēja – Agnija Vilmane

Kārlis Ļaksa

Ilze Andžāne

2010.gada 18.martā Latgales reģiona debašu turnīrs tēma

„Atbalstīt valsti ir/nav pilsoņa pienākums”.

Piekto reizi par Latgales reģiona uzvarētājiem kļuva mūsu komanda

1.vieta - Evija Vagale

Daiga Ugare

Ilga Skerškāne

otrai komandai - 3.vieta – Kristīne Dzalbe

Austris Ļaksa

Ilona Sakoviča

Skolotāja, Kristīne , Ilona , Austris

2010.gada aprīlī Latgales reģiona debatēs

Tēma – „Uzņēmuma ienākuma nodokļa samazināšana veicinās/neveicinās bezdarba līmeņa samazināšanos”

Ilze Andžāne

Austris Ļaksa

Ilona Sakoviča

Fotogrāfijā pie debašu stenda Ilona, Ilze, Austris

2009./2010.mācību gada laikā kluba dalībnieki piedalījās debatēs, kas tika rīkotas Latgales skolu projektā „LaSVa”, kurā piedalījās Krāslavas Varavīksnes vidusskola, Krāslavas Valsts ģimnāzija, Rēzeknes poļu vidusskola, Krāslavas poļu vidusskola, Daugavpils 12.vidusskola.

Skolēni debatēja Latgales skolu projekta pasākumos –

decembrī par tēmu „Latgalē ir/nav labvēlīga vide daudzveidīgu tradīciju attīstībai”; -

Fotogrāfijā debatētāji projekta laikā

Kristaps Liepa, Sintija Trafimoviča, Ervīns Lipšāns, Mārcis Galejs,

Inta Saksone, Violeta Pancakova

2010.gada maijā Daugavpils 12.vidusskolā

par tēmu „Integrācija ir/nav svarīgs process sabiedrībā”

– 11.d klases komanda

Diāna Vanaga

Austris Ļaksa

Ilona Sakoviča

2010./2011. mācību gads

Debatētāju saimi papildināja un skolas debašu turnīros piedalījās 9.-11.klašu skolēni - Sabīne Mikulāne, Jūlija Sprance, Biruta Daņiļeviča, Anna Lisenoka, Mārtiņš Geiba, Natālija Kudjašova, Ilze Dančonoka, Jevģenija Kovaļenko

2010.gada 4.novembrī notika Latgales reģionālās debates

Tēma

„Sabiedrībai ir/nav jārūpējas par mazāk nodrošinātiem”

Mūsu skolu pārstāvēja 2 komandas

2.vietu debašu turnīrā ieguva 12.d klases komanda

Kristīne Dzalbe

Austris Ļaksa

Ilona Sakoviča

Gatavojoties debatēm Austris, Ilona, Kristīne

3.vietu ieguva 11.d klases komanda

Ilze Andžāne

Mairita Metlova

Iveta Liepiņa

Pie debašu stenda Mairita, skolotāja, Ilze, Iveta

2.semestrī notika 2 skolas debašu turnīri

Tēmas -

• „Tehnoloģiju attīstība apdraud/neapdraud cilvēci”

• „Sabiedrībā pastāv/nepastāv dzimumu līdztiesība”

Fragmenti no skolas debašu turnīra

Cīņai gatavi un debašu lietas kārtībā -

Evelīna Puzo, Sabīne Mikulāne, Jūlija Sprance

Ilze Dančonoka izjautā Birutu Daņiļeviču

2011.gada 11.martā notika Latgales reģionālās debates tēma -

• „Āfrikas un Eiropas Savienības līdztiesīga partnerība ir/nav perspektīva”

1.vietu ieguva 12.b klases komanda - tas bija viņu 6.uzvara Latgales debašu turnīros

Evija Vagale

Daiga Ugare

Ilga Skerškāne

Fotogrāfijā Evija, Ilga, Daiga pēdējo reizi kā KVĢ 12.klases skolnieces Latgales reģionālo debašu finālā.

Otra komanda ierindojās 3.vietā

Ilze Andžane

Mairita Metlova

Evelīna Puzo

2011.gada 9.aprīlī Iecavas vidusskolā notika kārtējais nacionālais debašu turnīrs.

Tēma -

„Eiropas valstīm ir/nav jāsniedz finansiālais un politiskais atbalsts pasaules trūcīgajām valstīm”

Mūsu skolu pārstāvēja 2 komandas un cīnījās 36 komandu konkurencē

Evija Vagale

Evelīna Puzo

Ilona Sakoviča

Ilona, Evija, Evelīna 3 spēlēs guva 2 uzvaras

Nacionālajās debatēs veiksmīgi debitēja 10.b klases komanda, kura 3 spēlēs guva 2 uzvaras

Biruta Daņiļeviča

Anna Lisenoka

Mārtiņš Geiba

Labs noskaņojums debašu turnīra laikā- Anna, Biruta, Mārtiņš

Vienā no debašu kluba dalībnieku sanāksmēm 2011.gada aprīlī

Sēž - Evija Vagale, skolotāja Viktorija Nalivaiko, Anna Lisenoka, Ilze Dančonoka, Biruta Daņiļeviča,

Stāv - Ilona Sakoviča, Kristīne Dzalbe, Daiga Ugare, Ilga Skerškāne, Evelīna Puzo, Mārtiņš geiba, Austris Ļaksa