Jaunieši diskutē par politiku

Post date: Jun 15, 2010 6:52:49 AM

Šī gada rudenī notiks kārtējās Saeimas vēlēšanas, kurās pirmo reizi varēsim piedalīties arī mēs – jaunieši, kas sasnieguši 18 gadu vecumu. Ir jāatzīst, ka īpašu zināšanu un skaidrības par politiku, tās darbību, arī vēlēšanām mums nav. Tāpēc, lai informētu jauniešus par politiskajām darbībām, 14. maijā Krāslavas Valsts ģimnāzijā, Grāmatu svētku ietvaros ar Sorosa fonda atbalstu, norisinājās skolēnu diskusija „Jaunietis politikā – līdzdalības efekts”. Diskusijā piedalījās skolas 11. klašu audzēkņi ar vadītāju Krāslavas Valsts ģimnāzijas vēstures, politikas un filozofijas skolotāju Viktoriju Nalivaiko.

Vispirms mēs sadalījāmies grupiņās, kurās aktīvi sadarbojāmies visu diskusiju laiku. Pirmā aktivitāte bija darbs ar citātiem par politiku. Daži no citātiem- „Neviens cilvēks nav tik cienīgs, lai drīkstētu valdīt pār kādu citu, ja šis cits tam nepiekrīt.” (Abrahams Linkolns), „Valdībai ir svarīgi nevis ķerties pie kā tāda, ko individuāli jau dara un mazliet labāk vai sliktāk to darīt pašai, bet gan darīt to, ko pašlaik vispār neviens nedara.” (Džons Meinards Keinss). Citātus mēs apspriedām, izteicām savu viedokli un uzklausījām arī skolotājas komentārus.

Pēc tām mēs runājām, kas ir pilsoniska sabiedrība un kādas ir tās pazīmes. Diskutējām par Latvijas sabiedrību un atskārtām, ka nav pietiekami daudz cilvēku, kuri būtu spējīgi uzņemties iniciatīvu, cilvēki kūtri izmanto tiem sniegtās iespējas un bieži vien neciena savu valsti. Bet, mūsuprāt, ne jau viss mūsu sabiedrībā ir tik negatīvs, jo Latvijā taču ir preses un vārda brīvība, sabiedrībā pastāv uzskatu daudzveidība un apziņas brīvība. Mums ir daudz, bet ir jāturpina attīstīties un pilnveidoties.

Vēl mēs veidojām plakātus par tēmu „Kā sabiedrība var ietekmēt politiku?”, tad savas idejas prezentējām. Apkopojot mūsu uzskatus, sapratām, ka mēs tik tiešām varam ietekmēt politiku, pirmkārt, protams, piedaloties vēlēšanās. Otrkārt, rīkojoties un nesēžot rokas klēpī salikuši. Spilgtākais piemērs šajā sakarā ir pensionāru aktivitāte. Viņi rīkojās, vērsās pie Satversmes tiesas un atguva pensijas iepriekšējā apjomā. Citiem vārdiem sakot, ja ir vēlēšanās, cilvēki spēj ietekmēt politiku.

Beidzot mūsu diskusiju, notika skolēnu anketēšana. Vairākums jauniešu atbildēja, ka diskusijā ieguva jaunas atziņas. Uz jautājumu – kas šķita būtiskākais? – pārsvarā atbildēja, ka nozīmīgi ir tas, ka vispār runājām par šo tēmu, kā arī – iespēja gan izteikties, gan klausīties. Novērtējot diskusijas norisi, domājam, ka vērtīgi un labi, ka piedalījāmies diskusijā, izteicāmies, uzklausījām citu viedokļus un guvām jaunas atziņas.

Paldies vēlētos teikt apgādam Zvaigzne ABC, kas aktīvākajiem jauniešiem dāvināja jaukus atziņu krājumus, kā arī mūsu diskusijas vadītājai Viktorijai Nalivaiko par interesanto, vērtīgo un labi noorganizēto diskusiju.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolniece Kristīne Dzalbe