Krāslavas Valsts ģimnāzija darbojas starptautiskajā daudzpusējā Comenius projektā "FAIRYTALE EIROPAS G(OLD)EN FUTURE "

Post date: Nov 8, 2013 10:20:32 AM

No 2012.gada augusta līdz 2014. gada jūlijam Krāslavas Valsts ģimnāzija darbojas starptautiskajā daudzpusējā Comenius projektā "FAIRYTALE EIROPAS G(OLD)EN FUTURE " (Eiropas zelta nākotnes pasaka), kas ir daļa no Mūžizglītības programmas. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas palīdzību. Projekta dalībvalstis: Latvija, Portugāle, Itālija, Rumānija, Lietuva, Polija, Slovēnija, Turcija, Bulgārija, Grieķija. Projekta valoda – angļu valoda. Projektu koordinē Inga Leikuma (Izvaltas pamatskola), Ļubova Makareviča (Krāslavas Valsts ģimnāzija).

Projekta aktivitātes sākās ar vēstulēm iedomātajā žurnālā , kurā galvenais varonis ir mūsdienu pusaudzis, kurš īslaicīgi ciemojas 2072. gadā, kur viņš satiek sevi kā pieaugušu cilvēku. Teleportācijas laikā uz nākotni pusaudzis sāk lasīt grāmatu, kas ietver visus cilvēka dzīves periodus: pusaudža gadus, jauniešu gadus , brieduma periodu un vecumu . Šīs grāmatas autors ir viņš pats, un viņš raksta par sevi.

Projektā ir paredzētas 5 projekta dalībnieku tikšanās:

2012.gada oktobrī Turcijā.

2013. gada janvārī Rumānijā.

2013. gada aprīlī Slovēnijā.

2013. gada jūlijā Latvijā.

2014. gada janvārī Itālijā.

2014. gada jūnijā Portugālē.

Comenius projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības mūžizglītības programmas līdzekļiem