Iepirkums

Post date: Mar 22, 2012 12:22:13 PM

Nolikums un tehniskā specifikācija iepirkumam Nr. KVĢ – 2014/01

„Krāslavas Valsts ģimnāzijas ēkas telpuvienkāršotā renovācija”

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2014. gada 21. februāra plkst. 10:00.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Krāslavas Valsts ģimnāzijā (kancelejā, 2.stāvā), Raiņa ielā 25, Krāslavā.