Bibliotēka

Bibliotēka ir atvērta katru darbdienu no 8.00 – 16.00

Skolas bibliotēkā Tu vari:

• saņemt mācību grāmatas

• izmantot bibliotēkas abonementu, lai izvēlētos materiālus, kas Tev nepieciešami darbam, mācībām vai atpūtai;

• izmantot datorus drukāšanai un internetu;

• saņemt informāciju par jebkuru Tevi interesējošu jautājumu, izmantojot bibliotēkas uzziņu aparātu – vārdnīcas, enciklopēdijas, rokasgrāmatas, bibliotēkas elektronisko katalogu, meklēt informāciju internetā, citu bibliotēku elektroniskajos katalogos un datu bāzēs un lasot periodiskos izdevumus;

• vari izteikt savas vēlmes vai ieteikumus bibliotēkas attīstībai;

• dāvināt bibliotēkai grāmatas u.c. dokumentus, lai papildinātu bibliotēkas krājumus;

• lasīt šādus preses izdevumus:

laikrakstus - Izglītība un kultūra, Ezerzeme

žurnālus: Terra, GEO, Ilustrētā zinātne, Ilustrētā pasaules vēsture, Floristika, Mazajam floristam, National Geographic