Administrācija

Direktors Jānis Tukāns, augstāko izglītību ieguva Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā 1986. gadā, iegūstot matemātikas un fizikas skolotāja kvalifikāciju, Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē 2000. gadā skolu vadošo darbinieku kvalifikāciju. Par direktoru strādā kopš 1989.gada, bet KVĢ kopš 2009.gada 15. jūnija.

Direktora vietniece mācību jautājumos Anna Juškeviča, augstāko izglītību ieguva V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskajā institūtā 1981. gadā, iegūstot matemātikas skolotājas kvalifikāciju, 1996. gadā Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē ieguva pedagoģijas maģistra grādu. Par direktora vietnieci mācību darbā strādā kopš 1992. gada.

Direktora vietniece audzināšanas jautājumos Ilga Stikute, augstāko izglītību ieguva Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē 1995. gadā, iegūstot latviešu valodas un literatūras un Latvijas kultūras vēstures skolotājas kvalifikāciju, 1995.gadā Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē ieguva psiholoģijas maģistra grādu. Par direktora vietnieci ārpusklases darbā strādā kopš 1996. gada.