Interešu izglītība

Post date: Jan 26, 2018 6:02:21 PM

Darot lietas, kas tev patīk, tu nezaudē laiku – tu to iegūsti.

( Ilze Salna)

Jebkuram cilvēkam uzdodot jautājumu, ar ko asociējas skola, viennozīmīga atbilde būs – ar mācībām. Bet nevienam nav noslēpums, ka ikviena skola sniedz skolēniem iespēju ne tikai iegūt zināšanas dažādās mācību jomās, bet rūpējas arī par skolēnu vispārējo attīstību ārpus mācību procesa, piedāvājot tiem darboties dažādos pulciņos un aktivitātēs.

Skolā mums veiksmīgi darbojas: Jauktais koris, Teātra sporta pulciņš „Vārna”, 9. -10. klašu deju kolektīvs “Jumis”, 11. klašu deju kolektīvs “Rakari”, 7.klašu deju kolektīvs, skolas gadagrāmata “Krāslavas Valsts ģimnāzija”, skolu teātris “Parunāsim?”, vizuāli plastiskās mākslas pulciņš “Spolīte”, praktiskā biznesa izglītības programma “Junior Achievement Latvija”, Vislatvijas skolu projekts “Esi līderis!”, profesionālās pilnveides izglītības programma “Uzņēmējdarbības pamati”, vizuāli plastiskās mākslas pulciņš “Fantāzija”, matemātikas pulciņš “Gatavosimies olimpiādei!”, vides izziņas pulciņš “Augšdaugava” (mazpulki), bioloģijas pulciņš “Daba ap mums”, debašu klubs “Sokrāts”, ķīmijas pulciņš 7.klašu skolēniem “Eksperimentē droši!”, tehniskā jaunrade “Robotika”, volejbola pulciņš, atlētiskās vingrošanas pulciņš.

Ik gadus startējot dažādos konkursos, pasākumos, sacensībās, pulciņu dalībnieki gūst ievērojamus rezultātus ne tikai novadā, bet arī valstī. Esam priecīgi par saviem skolēniem, kas spēj veiksmīgi apvienot mācības ar ārpusstundu nodarbībām.

Ļoti nopietni un aizrautīgi skolā darbojas mazpulki, šī pulciņa dalībnieku lielākie sasniegumi pēdējo piecu gadu laikā ir šādi:

· 2013.gadā Jānis Korlāns ieguva Latvijas Mazpulku Atzinības rakstu un prēmiju pasākumā "Latvijas sējējs 2013" kā viens no pieciem labākajiem Latvijas mazpulcēniem.

· 2014.gadā Reģionālajā mazpulku forumā Jēkabpilī Aivaram Dunskim Atzinība par projektu "Graudaugu audzēšana" un Atzinība Jānim Korlānam par projektu "Truši".

· 2016. gadā Latgales Mazpulku forumā 2. vieta Antrai Umbraško par projektu „Ķirbji” un Atzinība Ligijai Zukulei par projektu „Kartupeļi”

· 2017. gadā Latgales un Vidzemes reģiona mazpulku forumā 1.vieta Antrai Umbraško par projektu „Zemenes” un 2.vieta Olgai Kurakinai par projektu „Ārstniecības augi”

Pateicoties mūsu skolas sporta skolotājiem, skolēni aktīvi tiek iesaistīti sportiskās aktivitātēs, kā rezultātā ir gūti apsveicami rezultāti:

· Piedalīšanās Latvijas skolēnu volejbola sacensībās "Lāses kauss"

· Basketbols - reģionā 1.vieta (2016./17.m.g.) un 4.vieta Latvijas skolēnu sporta spartakiādē.

· Rēzeknes novada Junioru līga volejbolā 2016.gaduā un 2017.gadā (meitenes (vidusskola) -1.vieta)

· Volejbola reģionālās sacensības

2015./16.m.g. - 3.vieta zēniem( vidusskola)

2016./17.m.g. - 4.vieta meitenes gan vidusskolas, gan pamatskolas vecumposmā

2017./18.m.g. -3.vieta meitenēm (vidusskola).

Pagājušajā mācību gadā skolā uzsāka darbību tehniskās jaunrades pulciņš “Robotika”. Ļoti aktīvi tajā darbojās 7. klašu skolēni un jau pirmajās sacensībās Valkā guva ievērojamus rezultātus - 1. vietu valstī, proti, First Lego League "Čempions- 2017" titulu, kas deva iespēju startēt starptautiskajās sacensībās Igaunijā. Savukārt uzstāšanās Igaunijā vainagojās ar braucienu uz Dāniju, lai piedalītos Eiropas First Lego League čempionātā. Ņemot vērā to, ka skolēni šajā jomā bija iesācēji, tad pagājušā mācību gada rezultāti noteikti ir ievērības cienīgi.

Ģimnāzisti katru gadu aktīvi darbojas Latvijas Kultūras kanona konkursā, kas jauniešiem sniedz izaicinājumu pilnveidot un radoši pierādīt savas zināšanas un prasmes šajā jomā. Valstī jau sesto gadu tiek rīkots konkurss par Latvijas Kultūras kanonu un mūsu skolēni Tajā piedalās visus šos gadus, sākot no vispārējās iepazīšanās ar kanonu līdz scenārija dokumentālajai filmai par tradīcijām ģimenē veidošanai, performancei, spēlei un visbeidzot kultūras kanona mājaslapas papildināšanai. Arī šogad esam veiksmīgi startējuši, un pašlaik esam viena komanda no trim, kas piedalās valsts līmeņa apmācībās.

Sasniegumi:

2012.-2013.g. Kultūras kanona Konkurss “Latvijas kultūras kanons 21.gs. jaunietim”. Pirmajā konkursā tika pētītas un aktualizētas kultūras kanona vērtības. Mūsu komanda ( Marija Podjava, Samanta Lisecka, Jana Blaževiča, 11.d klase) piedalījās finālā Rīgā, Kultūras akadēmijas Zirgu pastā.

2013.-2014. gadā Latvijas kultūras kanona konkursa tēma „Jaunais kultūras kanons (1991 – 2013)”. Uzdevums komandām bija ieteikt un aizstāvēt vērtības, kuras tapušas no 1991. līdz 2013. gadam un kuras vērtības jaunieši vēlētos redzēt Kultūras kanonā. Mūsu komanda sastāvā - Agnese Sauleiča, Monta Lipsāne un Andris Ivanovs (12.c ) - veiksmīgi pārstāvēja skolu Latgales reģionā Rēzeknē, Latgolas vēstniecībā Gors.

Kultūras kanona konkurss 2014 – 2015 “Kultūras tradīcijas ģimenē”. Šī Kultūras kanona konkursa ietvaros skolēnu uzdevums bija identificēt konkrētu ģimeni savā novadā, kura kopj kultūras tradīciju (nacionālu, reģionālu vai etnisku). Tradīcijas pārmantošanas process ģimenē tika dokumentēts, izmantojot intervijas, vizuālos materiālus, dokumentus u.c. materiālus. Skolu pārstāvēja Ieva Jokste, Aiva Staņeviča 11.c klase un Iveta Gornika 11.a klase. Komanda izvēlējās aušanas tradīciju Orupu – Jokstu ģimenē. Latgales reģionā Rēzeknē, Latgolas vēstniecībā Gors, komanda ieguva 2.vietu.

2015-2016.g. konkurss norisinājās Raiņa un Aspazijas jubilejas gada programmas ietvaros, un konkursa moto bija „Raiņa un Aspazijas idejas un vērtības mūsdienu cilvēku dzīvē un notikumos”. Vīzijas skatuves mākslas performanci dalībniekiem nācās prezentēt konkursa pirmajā kārtā, Latgalē notika Rēzeknē Latgales vēstniecībā GORS. Mūsu skolas komanda – Ieva Jokste, Laura Muskare un Aivars Dunskis - ieguva 1. vietu un iespēju realizēt savu skatuves mākslas performanci un dalību konkursa finālā Kultūras akadēmijas Rīgā Zirgu pastā. Finālā komanda ieguva 1. kārtas diplomu nominācijā „Par dabiskumu un skaidrību performancē” un Kultūras ministrijas balvu.

Latvijas Kultūras kanona konkurss vidusskolēniem 2016-2017 "Latvijas Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei" Izaicinājums bija īpaši liels - radīt galda spēles prototipu. Konkurss notika trīs kārtās. Pirmā kārta notika reģionos, otrā kārta - radošā darbnīca - Kultūras akadēmijas Zirgu pastā un fināls - Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē. Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda - Laura Dzalbe 11.d, Sintija Skerškāne un Justīns Stivriņš 11.c - veiksmīgi startēja konkursā. Latgales reģionā ieguva 1.vietu un iespēju savu spēles prototipu prezentēt finālā. Finālā ieguva 1. kārtas diplomu un balvu nominācijā "Radošākais tradīcijas spēles risinājums".

Kultūras kanona konkurss 2017./2018. „Kultūras kanona vēstis Latvijas nākošajā simtgadē”. Šoreiz ģimnāzijas komandu pārstāvēja Sintija Skerškāne, 12.c, Laura Dzalbe, 12.d, un Pauls Nartišs, 11.c . Skolēniem bija jāizvēlas kāda Kultūras kanona mājaslapā esošā vērtība, tā padziļināti jāizpēta, jāizdomā un jāizveido mājaslapas saturs ar šo vērtību.

Tā kā visi komandas dalībnieki ir bijuši un vēl līdz šim ir saistīti ar tādu latviešiem grandiozu pasākumu kā Dziesmu un Deju svētki, tad tika nolemts izvēlēties tieši šo tautas tradīciju. Mēs piedāvājām Latvijas Kultūras kanona mājas lapu papildināt ar visu svētku dalībnieku aprakstiem, intervijām un viņu foto reportāžām. Latgales reģionā Rēzeknē Latgales vēstniecībā GORS ieguvām 1.vietu un dalību finālā Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 26. janvārī.

Kopš 2007.gada skolā darbojas teātrasporta (TS) pulciņš ‘’Vārna’’. TS ir viens no improvizācijas teātru veidiem, kura rezultātā skolēni pilnveido komunicēšanās spējas, kļūst droši un radoši. Apgūstot daudzas TS spēļu tehnikas, skolēnos veidojas pozitīva attieksme vienam pret otru, citu pieņemšana, saspēle un sadarbošanās, kā arī tiek izkoptas valodas prasmes. Piedaloties TS turnīros, notiek nemitīga sadarbība ar skatītājiem.

Katru gadu TS pulciņš ‘’Vārna’’ atbalsta vairākus skolas pasākumus, kā, piemēram, Ziemassvētku koncertu, Absolventu vakaru un citos. Regulāri ir gūti panākumi novada un reģiona mazo formu literāro uzvedumu skatēs. 2014.gadā par literāro uzvedumu ‘’Dzīvības ir vienā eksemplārā’’ – 1.pakapes diploms novadā un reģionā. 2015. gadā par uzvedumu ‘’Kas piedot ir ?’’ – 3. pakāpe novadā. 2016. gadā - 2.pakāpe novadā par uzvedumu ‘’Mēs visi neskanam vienādi ‘’. 2017.gadā ar literāro uzvedumu ‘’Kādi mēs esam ?’’ – novadā 2.pakāpe, reģionā – 3.pakāpe.

Visa dzīve ir viens liels teātris, un katram mums ik pa laikam jāspēlē kāda loma, bet bijušajiem pulciņa ‘’Vārna ‘’ dalībniekiem noteikti tas izdodas labāk.

Krāslavas Valsts ģimnāzija ir tā mācību iestāde, kur skolēni radoši darbojas dažādu jomu ārpusstundu nodarbībās, pilnveidojot sevi, attīstot radošo potenciālu, rodot savu ideju īstenošanos dažādas sfērās, kā arī lietderīgi pavadot brīvo laiku. Skolas kolektīvs ir gandarīts par to, ka skolēni atrod sev piemērotāko nodarbi un aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

A.Jakovele,

KVĢ novadpētniecības muzeja vadītāja,

latviešu valodas un literatūras skolotāja.